Varusmiespalveluksen alkaminen voi olla iso muutos nuoren elämässä
Kaartin jääkärirykmentti

Varusmiespalveluksen alkaminen voi olla iso muutos nuoren elämässä

Varusmiespalveluksen aloittaminen voi olla monelle nuorelle suuri muutos. Sosiaalinen ympäristö ja toimintakulttuuri muuttuvat hyvinkin erilaisiksi kuin mihin nuoret ovat siviilissä saattaneet tottua. Maavoimissa palveluksensa aloitti 2. tammikuuta noin 10 000 alokasta, joista vähän vajaa 300 on vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavaa naista.
13.1.2017 | 13.23
Karjalan prikaatista kotiutui motivoitunut sodan ajan joukko
Karjalan prikaati

Karjalan prikaatista kotiutui motivoitunut sodan ajan joukko

Karjalan prikaatista kotiutui torstaina 15.12.2016 motivoitunut sodan ajan joukko.
23.12.2016 | 10.00
Tykistö vaatii johtajilta tiimityötaitoja
Porin prikaati

Tykistö vaatii johtajilta tiimityötaitoja

Varusmiesten seuraava kotiutumispäivä lähestyy 15.12. Joulukuun puolessa välissä kotiutuu heinäkuussa palveluksensa aloittaneet miehistön jäsenet sekä myös vuoden alussa palvelukseen astuneet johtajiksi koulutetut varusmiehet.
5.12.2016 | 15.14
Kriisinhallintakoulutus muuttuu olosuhteiden vaatimuksiin
Porin prikaati

Kriisinhallintakoulutus muuttuu olosuhteiden vaatimuksiin

Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus kouluttaa vuosittain noin 800 henkilö toiminaan sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa. Suomi osallistuu tällä hetkellä yhteensä 13 eri operaatioon ympäri maailman. Näistä 11 kuuluu Maavoimille ja kahta johtaa Merivoimat.
6.10.2016 | 10.59