Lisähaku Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon tammikuulle 2018

Porin prikaati 8.5.2017 14.43
Tiedote

Porin prikaati toimeenpanee lisähaun Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon kesän ja syksyn 2017 aikana.

Ylimääräinen haku päättyy 21.8. ja sillä haetaan varusmiehiä tammikuussa 2018 palveluksensa aloittavaan jääkärikomppaniaan. Asevelvollinen voi hakeutua koulutukseen, vaikka hänellä olisi palveluksen aloittamismääräys jo muualle.

Nopein tie rauhanturvaajaksi

Porin prikaati kouluttaa vapaaehtoisia miehiä ja naisia jo varusmiesaikana kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin Suomen kansainvälisen valmiusjoukon (SKVJ) varusmieskoulutuksessa.

Kriisinhallintaa sisältävä varusmieskoulutus on osa Porin prikaatin kansallista asevelvollisten koulutusta ja antaa koulutettaville hyvät valmiudet hakeutua kriisinhallintatehtäviin varusmieskoulutuksen jälkeen.

Lue lisää: http://puolustusvoimat.fi/web/varusmies/erikoisjoukot/suomen-kansainvaliset-valmiusjoukot