Valmius vastata hybridiuhkiin kasvaa

Maavoimat 8.9.2017 8.48
Tiedote
Valmius vastata hybridiuhkiin kasvaa

Paikallispuolustusharjoitukset Kajaani 17, Kymi 217 ja Satakunta 17 päättyvät tänään 8.9.2017. Harjoituksiin osallistui yhteensä noin 3 500 sotilasta ja satoja muita viranomaisia. Pienet marssiosastot näkyvät liikenteessä perjantaina 8.9.2017.

Paikallisjoukkojen valmiutta ja kykyä viranomaisyhteistyöhön kehitettiin paikallispuolustusharjoitusten tarjoamissa haastavissa harjoitustilanteissa, ja yhteinen tilannekuva eri viranomaisten välillä kyettiin luomaan. Harjoituksiin osallistuneet valmiusyksiköt ovat nyt entistä valmiimpia toteuttamaan erityyppisiä viranomaisten auttamistehtäviä ja sotilaallista voimankäyttöä vaativia tehtäviä.

Kainuun prikaatin johtamassa Kajaani 17 -harjoituksen tärkein anti on, että tilanteita ja eri tehtäviä harjoiteltiin yhdessä. Harjoituksessa pantiin lisäksi merkille, että kukin viranomainen hallitsee omat tehtävänsä.

– Harjoituksessa kykenimme luomaan yli kymmenen eri viranomaisen yhteisen tilannekuvan, jonka pohjalta toimeenpantiin erityyppisiä moniviranomaistilanteita. Harjoituksen tärkeimpänä tuloksena oli, että puolustusvoimien joukoilla ja johtoportailla sekä eri viranomaisilla on nyt entistä parempi osaaminen ja valmius vastata monialaiseen hybridioperaatioon yhdessä, Kajaani 17 -harjoituksen johtaja, eversti Rainer Peltoniemi tiivistää.

Harjoituksen johtajan mukaan paikallispuolustusharjoituksiin osallistuneet varusmiehet ja reserviläiset olivat motivoituneita tehtäviinsä, ja harjoituksessa toimineella paikallispataljoonalla on kunnollinen valmius toimeenpanna oman alueensa paikallispuolustukseen liittyvät toimenpiteet.

– Harjoitukseen osallistuneet, ensi viikolla reserviin siirtyvät, 1/17-saapumiserän 255 vuorokautta palvelleet varusmiehet saivat myös hyvää osaamista paikallispuolustuksen eri tehtäviin, Peltoniemi toteaa.

Karjalan prikaatin johtaman Kymi 217 -harjoituksen johtaja, eversti Pertti Kuokkanen on tyytyväinen laaja-alaiseen harjoitukseen. Hän kertoo, että Kymi 217:ssä saatiin tärkeitä havaintoja harjoituksen kehittämiseen.

– Harjoituksessa johtaminen sujui johtosuhteiden mukaisesti. Seurasin erittäin mielelläni viranomaisyhteistyötä ja siihen liittyvää tilannekuvan välittymistä kaupunkien ja kuntien välillä, Kuokkanen luonnehtii.

Porin prikaatin johtama Satakunta 17 -harjoitus on edennyt suunnitelman mukaan ja onnistuneesti. Harjoitus päättyy perjantain 8.9.2017 aikana, ja pieniä marssiosastoja liikkuu tiestöllä aamu- ja iltapäivän aikana lähinnä Niinisalon ja Säkylän välillä.

– Saavutimme Satakunta 17 -harjoitukselle asetetut tavoitteet kehittämällä paikallispataljooniemme valmiutta ja suorituskykyä, harjaannuttamalla valmiusosastoa virka-aputehtävissä ja harjoittamalla Porin prikaatin valmiusyksikköä vaativassa taistelutehtävässä, harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Aki Mustonen kiteyttää.

 

Katso Taistelukameraryhmän kooste Kymi 217 -harjoituksesta: