Jalkaväen kalusto

Jalkaväkiyksiköillä on suuri tulivoima lähietäisyydellä. Kaikki taistelijat on varustettu rynnäkkökiväärillä ja nykyaikaisella taistelijan asulla. Tulitukiaseina käytetään konekivääreitä, ilmatorjuntakonekivääreitä ja kranaattikonekivääreitä. Ilmatorjuntakonekivääreitä käytetään sekä ilma- että maa-ammuntaan.

Lähialueen panssarintorjunta toteutetaan kertasingoilla. Kevyitä kertasinkoja kuuluu kaikkien joukkojen varustukseen. Panssarintorjunnan painopiste luodaan pataljoonan ja prikaatin panssarintorjuntaohjuskomppanioilla, miinoilla ja epäsuoralla tulella. Raskas kranaatinheitinkomppania kuuluu jokaisen jalkaväen pataljoonan kokoonpanoon. Jalkaväkiprikaateissa on lisäksi kevyt kranaatinheitinjoukkue jokaisessa jalkaväkikomppaniassa. Kokoonpanoihin kuuluvat tulenjohtajat johtavat kaikkien käyttöön saatavien tuliyksiköiden tulta.

Jääkäripataljoonat on varustettu joko telakuorma-autoilla tai kuljetuspanssariajoneuvoilla. Ajoneuvoihin on asennettu ilmatorjuntakonekivääri.

Taistelupanssarivaunu on panssaripataljoonien pääkalusto. Panssariprikaatien muut yksiköt ovat varustettu rynnäkkö- ja erikoispanssarivaunuilla sekä kuljetuspanssariajoneuvoilla.

Rynnäkkökivääri 7.62 RK 62

 • Jalkaväkijoukkojen perusase
 • Kaikkien taistelijoiden henkilökohtainen ase

Rynnäkkökivääri 7.62 RK 95 TP

 • Jalkaväkijoukkojen perusase
 • Käytetään taistelijan perusaseena tietyillä joukko-osastoilla 7.62 RK 62 rinnalla

Konekivääri 7.62 KK PKM

 • Jalkaväkijoukkojen ryhmäkohtainen tulitukiase

Ilmatorjuntakonekivääri 12.7 ITKK 96

 • Kaikkien joukkojen lähi-ilmatorjunta
 • Jalkaväen tulituki maamaaleja vastaan
 • Voidaan käyttää sekä ajoneuvon kehälavetilta että tukikohtajalustalla

Kertasinko 66 KES 88 ORAK

 • Jokaisen taistelijan panssarintorjunta-ase keveitä vaunuja vastaan

102 Raskas lähipanssarintorjuntaohjus NLAW

 • Ensisijaisesti raskaita panssarimaaleja vastaan
 • Rynnäkkövaunujen ja keveiden ajoneuvojen sekä asepesäkkeiden tuhoaminen.

Kevyt kranaatinheitin 81 KRH

 • Jalkaväen taistelun tukeminen epäsuoralla tulella

Raskas kranaatinheitin 120 KRH

 • Pataljoonan ja komppanian taistelun tukeminen epäsuoralla tulella
 • Taistelukentän savutus ja valaisu

Kranaatinheitintelakuorma-auto 120 KRH TEKA

 • Kranaatinheitin 120 KRH 92 asennettuna telakuorma-auton takavaunuun.
 • Käytössä Kainuun Prikaatissa.

Kranaatinheitinpanssariajoneuvo XA-361-AMOS

 • Yksi kaksiputkinen vaunu muodostaa itsenäisen tuliyksikön.
 • Tuliyksiköitä voidaan käyttää kootusti painopistealueella tai jakaa tulitukea tarvittaessa kaikille taisteleville joukoille tarpeen mukaan