Harjoituksessa

Karjalan prikaati

Karjalan prikaatilla on kyky vastata valmiudesta alueellaan. Koulutus- ja harjoitusjärjestelmä vastaa maavoimien taistelutavan 2015, joukkotuotantotehtävien ja raivaamisen valtakunnalisten kurssien vaatimuksiin. Karjalan prikaati on merkittävä alueellinen vaikuttaja viranomaisyhteistyössä, asevelvollisuusasioissa ja maanpuolustustyössä.

Puolustusvoimauudistuksen 2015 organisaatiomuutokset on vakiinnutettu ja organisaatio toimii optimaalisesti. Prikaatilla on arvostettu asema puolustusvoimissa, viranomaisten ja kansalaisten keskuudessa. Karjalan prikaati kouluttaa joukkoja erityisesti mekanisoitujen joukkojen ympäristöön. Prikaati kouluttaa ainoana joukko-osastona kaikkia maavoimien aselajeja. Puolustusvoimallinen raivaamisen osaamiskeskus on osa prikaatia.

Varusmiehiä 4 000 vuosittain

Henkilöstöä noin 600

Pahkajärven kausisuunnitelma

12.5.2016 13.42
Tiedote

Pahkajärven ampuma-alue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Mäntyharjun kunnan alueilla. Alueen pinta-ala on noin 8100 ha, josta suoja-aluetta on noin 2770 ha. Ampuma-alueet käsittää maalialueet osa-alueineen, tuliasema- ja harjoitusalueet, suoja-alueet sekä majoitus- ja huoltoalueen.

Ampuma-aluetta käytetään asevelvollisten koulutukseen sisältyviin kovapanosammuntoihin ja räjäytysharjoituksiin sekä muuhun harjoitustoimintaan. Alueella käytetään jakaväen, panssarivaunu-, ilmatorjunta- ja tykistöaseita sekä tela- ja pyöräajoneuvoja.

Puolustusvoimat käyttää ampuma-aluetta noin 250 vuorokautta vuosittain ja näistä ampumaharjoituksia on noin 210 vuorokautta. Ampuma-alueen pääkäyttäjä on Karjalan prikaati, minkä lisäksi aluetta käyttävät muun muassa Maasotakoulu ja Utin jääkärirykmentti.

Puolustusvoimista annetun lain (puolustusvoimista 551/2007 15§ 1 momentin) nojalla on Pahkajärven ampuma-alueelle määrätty liikkumisrajoitus.

instagram