Maavoimien puolustushaarakoulu kouluttaa monipuolisesti

Maavoimien upseerit opiskelevat osan koulutuksestaan Maasotakoulussa. Upseerien lisäksi Maasotakoulussa koulutetaan reserviupseereita ja aliupseereita. Tarkempaa tietoa koulutuksesta löydät oheisilta sivuilta:

  • kadetit eli maavoimien upseeriksi haluavien koulutus
  • maavoimien reserviupseerien koulutus
  • maavoimien aliupseereiden koulutus