Maavoimien ilmailu

Puolustusvoimilla on käytössään kaksi helikopterityyppiä, Hughes MD500-kevythelikopteri ja NH90-kuljetushelikopteri. Helikoptereilla toimitaan koko valtakunnan alueella yhteistoiminnassa valmiusyhtymien ja erikoisjoukkojen kanssa sekä annetaan tarvittaessa tukea muille viranomaisille.

Lentotiedustelu

Lentoiedustelussa käytettävän Ranger-lentotiedustelujärjestelmän tärkeimpiä tehtäviä ovat alueen valvonta ja tiedustelu, maalitiedustelu, -paikantaminen ja tulenjohtaminen sekä tuhovaikutusten arviointi. Järjestelmä on liikkuva, mikä mahdollistaa toiminnan puolustusvoimien harjoituksissa eri puolilla Suomea sekä muiden viranomaisten tukemisen muun muassa etsintä- ja pelastustehtävissä. 

Ranger-järjestelmä sisältää maavalvonta-aseman, kuusi ilma-alusta sensorikuormineen (päivä- ja lämpökameralla), erillisen viestiaseman, automaattisen laskeutumisjärjestelmän, kaksi siirrettävää kuvavastaanotinta ja oman liikkuvan huoltojärjestelmän.

NH90-kuljetushelikopteri

  • Yhteistoiminta valmiusyhtymien ja erikoisjoukkojen kanssa
  • Joukkojen ja materiaalin nopeat kuljetukset koko valtakunnan alueella

Hughes MD500-kevythelikopteri

  • Puolustusvoimien helikopterilentäjien koulutus
  • Henkilökuljetus

Ranger -lentotiedustelujärjestelmä

  • Tiedustelu
  • Valvonta
  • Maalinosoitus