Maavoimien pääharjoitus Pohjoinen 18

Maavoimien taistelu- ja ampumaharjoitus Pohjoinen 18 toteutetaan Rovajärven harjoitusalueella 24.5.–7.6.2018.

Harjoituksessa tarkastetaan joukkojen koulutustaso, harjoitellaan Maavoimien joukkojen tulenkäyttöä ja joukkojen keskittämistä. Lisäksi harjoitellaan eri johtamistasojen sekä aselajien yhteistoimintaa taisteluharjoituksessa ja ammunnoissa. Harjoitus päättyy vaativaan yhteisammuntaan, jossa taistelevia joukkoja tuetaan keskitetyllä tulenkäytöllä.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 8 200 sotilasta ja noin 1 800 ajoneuvoa Puolustusvoimista, Poliisista ja Rajavartiolaitoksesta. Harjoituksen johtaa eversti Asko Muhonen Maasotakoulusta.

Harjoituksessa on mukana Ruotsin maavoimien joukkoja Norrbottenin rykmentistä. Harjoittelu on osa Suomen ja Ruotsin maavoimien välistä FISE-yhteistyötä. Harjoitus on Maavoimien vuosisuunnitelman mukainen.

Harjoituksessa on kaksi vaihetta: taisteluharjoitus 24.–29.5. ja Maavoimien vaikuttamisharjoitus (ampumaharjoitus) 28.5.–7.6.2018. Harjoitukseen liittyy Ilmavoimien lentotoimintaa Rovajärven alueella.

Maavoimien pääharjoitus Pohjoinen 18 alkaa Rovajärvellä
Maavoimat

Maavoimien pääharjoitus Pohjoinen 18 alkaa Rovajärvellä

Maavoimien taistelu- ja ampumaharjoitus Pohjoinen 18 toteutetaan Rovajärven harjoitusalueella 24.5.–7.6.2018.
16.5.2018 | 12.28