Saber Strike 18 -harjoitus Virossa

Maavoimat osallistuu Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen johtamaan kansainväliseen Saber Strike 18 -harjoitukseen Viron Tapassa 7.–15.6.2018.

Saber Strike -harjoitus järjestetään Baltian alueella. Suomalaiset osallistuvat harjoitukseen Virossa Tapan harjoitusalueella osana Viron 1. prikaatia.

Harjoitukseen osallistuvat pioneerijoukkue Karjalan prikaatista ja siltaryhmä Porin prikaatista. Lisäksi Puolustusvoimien henkilöstöä osallistuu harjoitukseen esikuntaupseeritehtävissä. Joukon kokonaisvahvuus on noin 35 henkilöä.

Saber Strike 18:een osallistuva pioneerijoukkue harjaantuu mekanisoidun pataljoonan taistelun tukemisessa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Harjoituksessa kehitetään lisäksi johtamiskykyä esikunta-, joukkue- ja yksilötasolla. Osallistuminen harjoitukseen lisää Maavoimien joukkojen ja järjestelmien kansainvälistä yhteensopivuutta ja tukee kotimaan puolustusta.

Osallistuminen Saber Strike -harjoitukseen on Maavoimien vuosisuunnitelman mukaista toimintaa. Suomi on osallistunut harjoitukseen vuodesta 2012 lähtien erilaisilla kokoonpanoilla valtiojohdon linjausten mukaisesti.