8.2.2017
Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden
Jägarbrigaden
16.12.2016
Uppbåden 2016 har avslutats
Armén
24.8.2016
Tiotusen personer deltar i uppbåden i Nyland
Gardesjägarregementet