Arméstaben

Arméstaben är ledningsstab för kommendören för armén.

Arméstaben är belägen i S:t Michel. Vid staben arbetar totalt ca 285 personer i civila och militära uppgifter. Arméstaben utför militära och administrativa uppgifter som beordrats av kommendören för armén eller annars är betydande för armén. Den koordinerar arméns samverkan med marinen, flygvapnet, gränsbevakningsväsendet och olika myndigheter och har ansvaret för arméns internationella samarbete. Stabschef är generalmajor Markku Myllykangas.