FI SV

Övningen LÄNSI 2 inleds i Västra Nyland och huvudstadsregionen

25.11.2016 14.27
Pressmeddelande

Den av Gardesjägarregementet ledda regionala fördelningsövningen Länsi 2 ordnas i Västra Nyland och huvudstadsregionen 28.11–2.12.2016.

Avsikten med övningen är en mångsidig utveckling av den militära prestationsförmågan i Nyland. I övningen deltar trupper från Gardesjägarregementet, Karelska brigaden, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Nylands brigad. Övningens totala styrka uppgår till cirka 3 600 personer. Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Ahti Kurvinen.

Övningen Länsi 2 är slutövningen för de beväringar som ryckte in i juli och som utbildas för manskapsuppgifter samt för de beväringschefer som inledde sin tjänst i januari. Huvudsyftet är att öva samarbete mellan olika vapenslag och bildande av en gemensam lägesbild. Övningen utvecklar färdigheterna att agera i krävande förhållanden och situationer som förändras snabbt för de beväringar som hemförlovas i december.

Övningstrupperna är verksamma i Helsingfors, Kyrkslätt, Lojo, Ingå, Raseborg och Hangö. Utöver försvarsmaktens övnings- och skjutområden övar trupperna även på offentliga och privata marker.

I utbildningen av övningstrupperna används övningsammunition som kan orsaka buller i närheten av övningsobjekten.

Motormarscher till övningen Länsi 2

Truppernas motormarscher och förflyttningar av materiel till övningen kan orsaka köer i trafiken måndagen 28.11.2016. Trupperna som reser till övningen kör på följande huvudleder:

 • Pansarbrigaden:

  • Riihimäki - Obbnäs: E21 - väg 52

  • Parolannummi - huvudstadsregionen: riksväg 3 - väg 130

  • Parolannummi - Nummela: E21 - väg 25

 • Björneborgs brigad:

  • Säkylä - Obbnäs: väg 213 - väg 41 - riksväg 9 - väg 224 - väg 186 - väg 51 - väg 1191

  • Niinisalo - Obbnäs: riksväg 25 - riksväg 5 - väg 1191

 • Karelska brigaden

  • Vekaranjärvi - Sandhamn: riksväg 15 - riksväg 6 - väg 170

 • Följ övningen på arméns webbplats och i sociala medier:

  maavoimat.fi/sv/

  facebook.com/maavoimat

  twitter.com/maavoimat 

  #ALYHTH #LÄNSI2 #maavoimat