FI SV

Riksomfattande luftförsvarsövning i Lochteå

7.11.2016 9.41
Pressmeddelande
Riksomfattande luftförsvarsövning i Lochteå

Den andra riksomfattande luftförsvarsövningen 2016 arrangeras 14 – 23.11 på skjut- och övningsområdet i Lochteå.

Luftförsvarsövningen är den viktigaste strids- och skjututbildningsövningen för luftvärnets beväringar och reservister. Målsättningen för övningen är att utveckla de värnpliktigas och personalens kompetens i olika uppgifter inom luftvärnet och att ge de olika försvarsgrenarna möjlighet att öva luftförsvar i samverkan med varandra. Övningens totala styrka är ca 1400 personer och i den deltar trupper från arméns truppförband som ger luftvärnsutbildning och enheter från flygvapnet.

Luftförsvarsövningen består av två skeden. Övningens skjutskede 14 – 17.11 innebär skarpskjutning med luftvärnsrobotsystem samt projektilvapen. Under stridsskedet 18 – 23.11 ligger fokus särskilt på luftvärnets strid och ledningen av den samt på ledningen av luftförsvarets eldanvändning. Under stridsskedet skjuter man inte med skarp ammunition.

Övningen leds av luftvärnsinspektören, överste Ari Grönroos. Ledningsorganisation för övningen är Luftkrigsskolan och stödorganisation Karelska brigaden.

Följ med övningen på webben:

Maavoimat.fi
Facebook.com/maavoimat #IPH2/16
Twitter.com/maavoimat
Instagram.com/puolustusvoimat.fi

Flygverksamhet under övningen:

Övningen innebär helikopterverksamhet i området under hela övningsperioden samt övrig flygverksamhet med olika flygplanstyper 19 – 23.11.2016 mellan klockan 7.00 och 21.00. Under flygningarna används rems och facklor, vilka kan ta sig uttryck i extra ekon t.ex. i väderradar och som ljuspunkter på himlen. Dessutom kan flygningarna förorsaka buller.

Övningstruppernas motormarscher syns i trafiken:

Övningstruppernas motormarscher ger upphov till större trafikmängder än normalt och kan sålunda påverka den övriga trafiken.

Marschhastigheten för motormarschavdelningarna är 80 km/h (undantag nämns separat) och de rör sig på följande vägar:

Karelska brigaden

14.11 fr.o.m. kl. 07.30 Vekaranjärvi -MT 369 Jaala - KT 46 Heinola - Riksväg 4 Hirvaskangas - Riksväg 13 Karleby - Riksväg 8 Lochteå

15.11 fr.o.m. kl. 8.00 Vekaranjärvi - MT 369 Tuohikotti - Riksväg 15 S:t Michel - Riksväg 13 Vaajakoski - Riksväg 4 Hirvaskangas - Riksväg 13 Karleby - Riksväg 8 Lochteå

17.11 fr.o.m. kl. 7.30 Vekaranjärvi - Riksväg 15 S:t Michel - Riksväg 13 Vaajakoski - Riksväg 4 Hirvaskangas - Riksväg 13 Karleby - Riksväg 8 Lochteå

Jägarbrigaden

14.11 fr.o.m. kl. 7.00 Sodankylä och fr.o.m. kl. 8.00 Rovaniemi - Riksväg 4 Uleåborg- Riksväg 8 Lochteå

18.11 fr.o.m. kl. 8.00 Rovaniemi - Riksväg 4 Uleåborg- Riksväg 8 Lochteå

19.11 fr.o.m. kl. 8.00 Rovaniemi - Riksväg 4 Uleåborg- Riksväg 8 Lochteå

Pansarbrigaden

13.11 fr.o.m. kl. 09.00 Parolannummi - Riksväg 3 Tammerfors (västra omfartsvägen) - Riksväg 3 Jalasjärvi - Riksväg 19 Seinäjoki - Kauhava - Riksväg 8 Karleby - Lochteå

15.11 fr.o.m. kl. 08.00 Parolannummi - Riksväg 3 Tammerfors (västra omfartsvägen) - Riksväg 3 Jalasjärvi - Riksväg 19 Seinäjoki - Kauhava - Riksväg 8 Karleby- Lochteå

18.11 fr.o.m. kl. 08.00 Parolannummi - Riksväg 3 Tammerfors (västra omfartsvägen) - Riksväg 3 Jalasjärvi - Riksväg 19 Seinäjoki - Kauhava - Riksväg 8 Karleby - Lochteå

Pansarbrigadens specialtransport (OBS 60 km/h, 3 x bred transport)

18.11 fr.o.m. kl. 08.00 Parolannummi - Riksväg 3 Tammerfors (västra omfartsvägen) - Riksväg 3 Jalasjärvi - Riksväg 19 Seinäjoki - Kauhava - Riksväg 8 Karleby - Lochteå

Luftkrigsskolan

17.11 fr.o.m. kl. 8.00 Tikkakoski - Riksväg 4 Äänekoski - Riksväg 13 Karleby - Riksväg 8 Lochteå