Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementet utbildar trupper som specialiserat sig på strid i bebyggda område att försvara Helsingfors och Nyland.

Beredskap och övergripande säkerheten upprätthålls och utvecklas i samarbete med andra myndigheter. Träning och skjutövningar i Sandhamn och träning i Nyland är en nödvändig del av den krigstida trupper resultatutveckling.

Gardesbataljonen, Nylands Jägarbataljon, Idrottsskolan, Gardets musikkår, och Nylands regionalbyrå höra till Gardesjägarregementet.

Samövning för myndigheter vid Södra hamnen i Helsingfors
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 1.9.2016 9.00