Kontaktinformation

Gardesjägarregemente
PB 6
00861 Helsingfors

Växel +358 299 800

Officiella kontakter kirjaamo.kaartjr@mil.fi
Övrig kundservice kaartinjaakarirykmentti@mil.fi

Gardesjägarregemente

Kommendör, överste Ahti Kurvinen
Biträdande kommendör, överste Rainer Kuosmanen
Stabschef, överstelöjtnant Mika Kavén

Ledningens assistent
Katarina Böstman-Gestrin
+358 299 421 102
katarina.bostman-gestrin@mil.fi

Nylands regionalbyrå

 • svarar på de värnpliktigas frågor
 • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
 • ordnar uppbåden
 • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
 • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
 • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven

Kundtjänst
+358 299 422 211
uudenmaanaluetoimisto@mil.fi

Kommunikation

Stabschef
Överstelöjtnant Mika Kavén
+358 299 421 101
mika.kaven@mil.fi

Informatör
Tiina Möttönen
+358 299 421 235
tiina.mottonen@mil.fi

Informatör
Maarit Aho
+358 299 421 233
maarit.aho@mil.fi

Idrottsskolan

Sportchef
Jari Karinkanta
+358 299 421 815
jari.karinkanta@mil.fi

Gardets musikkår

kaartinsoittokunta.fi

Ankomst till militärområdet i Sandhamn

 • Tillträde förbjudet utan tillstånd
 • Identifikation kontrolleras av militärpolisen
 • Namn, födelsedatum och bilens registernummer måste informeras till kontaktpersonen
 • Med buss 86 från Hertonäs metrostation
 • Adress: Hästnässund bro, Helsingfors

Besök och passertillstånd
+358 299 421 231
komendantintoimisto.kaartjr@mil.fi

Öppettider:
må 08.00–11.00 och 13.00–15.00
ti 09.00–11.00 och 14.00–17.00
on 09.00–11.00 och 13.00–15.00
to 09.00–12.00
fre 09.00–12.00