Kontaktinformation

Gardesjägarregimentet
PB 6
00861 Helsingfors

Växel 0299 800

Officiella kontakter kirjaamo.kaartjr@mil.fi
Övriga kundservice kaartinjaakarirykmentti@mil.fi

Gardesjägarregimentet

Kommendör, överste Ahti Kurvinen
Biträdande kommendör, överstelöjtnant Rainer Kuosmanen
Stabschef, överstelöjtnant Mika Kavén

Ledningens assistent
Katarina Böstman-Gestrin
+358 299 421 102
katarina.bostman-gestrin@mil.fi

Nylands regionalbyrå

 • svarar på de värnpliktigas frågor
 • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
 • ordnar uppbåden
 • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
 • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
 • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven

Kundtjänst
0299 422 211
uudenmaanaluetoimisto@mil.fi

Kommunikation

Stabschef
Överstelöjtnant Mika Kavén
0299421101
mika.kaven@mil.fi

Informatör
Tiina Möttönen
0299421235
tiina.mottonen@mil.fi

Informatör
Maarit Aho
0299421233

Idrottsskolan

Sportchef
Jari Karinkanta
+358 299 421 815
jari.karinkanta@mil.fi

Gardets musikkår

kaartinsoittokunta.fi

Ankomt till militärområdet Sandhamn

 • Tillträde utan tillstånd förbund
 • Identifiering kontrolleras av militärpolisen
 • Namn, födelsedatum och registreringsnummer på bilen måste informera till kontaktperson
 • Med buss 66 från Hertonäs metrostation
 • Destinations adress: Hevossalmen silta, Helsingfors

Besök och tillstånds
0299 421 231
komendantintoimisto.kaartjr@mil.fi

Öppettider:
må 08.00–11.00 och 13.00–15.00
ti 09.00–11.00 och 14.00–17.00
on 09.00–11.00 och 13.00–15.00
to 09.00–12.00
fre 09.00–12.00

Avvikande öppetider:
Stängd 21 aug 2017