Om oss

Årliga nyckeltal

• Beväringar: 1600

• Reservister: 1600

• Handräckningsuppgifter: 60

• Personal: 375

Gardesjägarregementet är ett truppförband inom armén med bas på Sandhamn i Helsingfors. Dess huvuduppgift är att utbilda trupper specialiserade i strid i bebyggelse för att försvara huvudstadsregionen och Nyland.

Beredskap och övergripande säkerhet upprätthålls och utvecklas i samarbete med andra myndigheter. Stridsskjutningarna i Sandhamn och andra övningar i Nyland är en nödvändig del av de prestationsdugliga krigstida truppernas utbildning.

Gardesjägarregementets prestationsförmåga kan användas vid störningssituationer i normala förhållanden, hybridsituationer och även för att förebygga och avvärja mera omfattande användning av militära maktmedel. Under normala förhållanden står Gardesjägarregementet i beredskap att stöda andra myndigheter i uppgiften att trygga samhällets vitala funktioner.

Gardesjägarregementet ansvarar för utvecklingen av försvarsmaktens utbildning i strid i bebyggt område. Utöver sin egen personal utbildar regementet även annan försvarsmaktspersonal för strid i bebyggelse.

Gardesjägarregementet

• utbildar trupper specialiserade i strid i bebyggelse för att försvara huvudstadsregionen och Nyland

• upprätthåller och utvecklar militär beredskap och övergripande säkerhet i huvudstadsregionen och Nyland i samarbete med andra myndigheter

• stöder andra myndigheter

• främjar försvarsviljan genom statliga representationsuppdrag och försvarsarbete

• betjänar och vägleder beväringar

Gardesjägarregementets historia

Gardesbataljonen och Nylands jägarbataljon förenades 1.7.1996 för att bilda Gardesjägarregementet. Gardesjägarregementet växte märkbart i samband med försvarsmaktsreformen år 2015, då Södra Finlands underhållsregementes underhållscentral och Idrottsskolan sammanfogades med det. Gardesjägarregementet fick dessutom ta över en stor del av ansvaret för Södra Finlands militärläns uppgifter efter att militärlänet upplöstes.