Harjoituksessa

Karelska brigaden

Karelska brigaden har förmåga att svara för beredskapen inom sitt område. Utbildnings- och övningssystemet uppfyller kraven i fråga om arméns stridssätt 2015, trupproduktionsuppgifter och riksomfattande kurser i röjning. Karelska brigaden är en betydande regional påverkare inom myndighetssamarbete, värnpliktsfrågor och försvarsarbete. Organisationsförändringarna i samband med försvarsmaktsreformen 2015 har etablerats och organisationen fungerar optimalt. Brigaden har en ansedd ställning inom försvarsmakten, bland myndigheter och medborgare.

Karelska brigaden utbildar trupper i synnerhet för de mekaniserade truppernas omgivning. Brigaden är också det enda truppförband som omfattar alla vapenslag inom armén. Vid brigaden finns ett kompetenscenter för röjning inom försvarsmakten.