Karelska brigaden

PB 5, 46141 VEKARANJÄRVI

Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi (Kouvola)

Tfn +358 299 800 (växel)

Fax 0299 43 19 72

Officiell kundtjänst kirjaamo.karpr@mil.fi

Övrig kundtjänst karjalanprikaati@mil.fi

Tillträde till militärområdet

För att man ska få röra sig på militärområdet krävs tillstånd. För tillståndsärenden svarar kommendantbyrån.
Tfn till kommendantbyrån 0299 43 11 02, 0299 43 11 09


E-post komendantintoimisto.karpr@mil.fi

Öppet

måndag–fredag 8.00–11.00 och 12.00–15.00

Besöksadress

Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi (Kouvola)

Karta

Post till beväringarna

Beväringens namn
Beväringens enhet/Karelska brigaden
PB 5
46141 VEKARANJÄRVI

 

Karelska brigaden

Kommendör brigadgeneral Pasi Välimäki

Apulaiskomentaja eversti Pertti Kuokkanen

Stabschef överstelöjtnant Sami-Antti Takamaa

Ledningens sekreterare Marjo Katermaa (marjo.katermaa@mil.fi)

 

Kommunikation

Informationssekreterare Päivi Visuri (paivi.visuri@mil.fi)