12.01.2017–13.01.2017

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri på Örös skjutområde 12. - 13.1.2017 mellan 08:00 – 18:00.

Det farliga områdets vänstra gräns sträcker sig till 30km (16NM) på linjen Snåldö - Bengtskär och högra gräns sträcker sig till 40km (22NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 104.