11.01.2017–19.01.2017

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med ljusraketer på Kyläjärvi skjutområde 11. - 19.1.2017 under alla tider på dygnet.

hela Kyläjärvi skjutområde, området avgränsas i väster av Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselkäs och Paksuselkäs västra delar, i norr av Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, i öster av Suonivaarankuusikko och i söder av Oinaslehto samt Pittiovaaras södra del.

Det skjutande truppförbandet är Jägarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn innan övningen börjar och under övningens gång tfn 0299 452 211. .