Vimpelin sotakoulu 100 vuotta

Aika: to 28.12. klo 13.30

Suomalaisen reserviupseerikoulutuksen katsotaan alkaneen Vimpelin kurssilta 1917.

Vimpelin kurssi toimeenpantiin 28.121917 -13.1.1918 ja sille osallistui noin 200 oppilasta.

Kurssi oli ensimmäinen itsenäisen Suomen reserviupseerikurssi.

Vimpelissä suoritetaan seppeleenlasku Pokelan vartiomuistomerkillä kello 12.00 sekä Vimpelin Sotakoulun muistomerkillä kello 12.30.