Palveluksen aloitus

Aika: ma 8.1. klo 8.00– 16.00

Vuoden 2018 ensimmäisen saapumiserän alokkaat aloittavat palveluksensa.

Käy katsomassa palveluksen aloittamiseen liittyviä asioita - mm. alokaskysely ja alokaskuljetuksiin ilmoittautuminen - täällä!

Kohderyhmät Kansalaiset