Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto – Jääkäriprikaatin päätös 1.10.2022

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 26.10.2022 8.24
Tiedote

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Jääkäriprikaatin johtamassa PUUKKO 222 -harjoituksessa 26.11.–2.12.2022.

Jääkäriprikaatin johtamassa PUUKKO 222 - taisteluharjoituksessa käytetään liitteessä 3 esitettyjä alueita. Harjoitus toteutetaan 26.11.–2.12.2022 Sodankylän alueella. Päätöksen valitusosoitus on liitteenä 2 ja yleistiedoksianto liitteenä 1. 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle (Laki puolustusvoimista 11.5.2007/551 14§).

Harjoitustoiminta on tärkeä osa Puolustusvoimien antamaa koulutusta. Tällainen harjoittelu ei ole mahdollista pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla vaan harjoitustoimintaan tarvitaan välttämättömästi myös yksityisomistuksessa olevia maa-alueita. 

Jääkäriprikaatissa asiaa hoitaa:
Kapteeni Pasi Anttila
Puhelin: 0299 452 225
Sähköposti: [email protected]
 

Yleistiedoksianto