Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Jääkäriprikaatin päätös 25.1.2023

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 23.1.2023 19.41
Tiedote

Jääkäriprikaati on tehnyt 25.1.2023 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan. Päätös koskee Rovaniemen kaupungin alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita.

Jääkäriprikaatin johtamassa Paikallispuolustus pohjoinen 1/23 harjoituksessa käytetään liitteessä 3 esitettyjä alueita. Harjoitus toteutetaan 24.2.-3.3.2023 Rovaniemen kaupungin alueilla. Päätöksen valitusosoitus on liitteenä 2. 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle (Laki puolustusvoimista 11.5.2007/551 14§).

Harjoitustoiminta on tärkeä osa Puolustusvoimien antamaa koulutusta. Tällainen harjoittelu ei ole mahdollista pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla vaan harjoitustoimintaan tarvitaan välttämättömästi myös yksityisomistuksessa olevia maa-alueita. 

Jääkäriprikaatissa asiaa hoitaa:
Kapteeni Heikki Luusua
Puhelin: 0299 800 (vaihde)
[email protected]
 

Yleistiedoksianto