Hyppää sisältöön

Jalkaväkikoulun kadetit RUK259:n ampuma- ja taisteluharjoituksessa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 25.1.2022 9.18
Sotilaita lumisessa maastossa. Yksi sotilaista on oranssissa kouluttajan liivissä: joukkueammunnan johtaja kadettikersantti Pohja valvoo joukkueen johtajan taistelunaikaista käskynantoa.

Jalkaväkikoulun 106. kadettikurssin kadetit osallistuvat Reserviupseerikoulun johtamaan RU-kurssin 259 ampuma- ja taisteluharjoitukseen (eli sotilaslyhenteenä ”RUK ATAH”) Pahkajärvellä Kaakkois-Suomessa tammikuun lopussa.

Jääkäri- ja panssarintorjunta- sekä tiedusteluopintosuunnan kadetit johtavat joukkueen ammuntoja reserviupseerikurssin upseerioppilaille yhdessä Raja- ja merivartiokoulun kadettien kanssa. Kranaatinheitinopintosuunnan kadetit osallistuvat harjoitukseen osana heidän 81KRH:n kalustokurssiaan. He toimivat ampuvana joukkona yhdessä reserviupseerikurssin upseerioppilaiden kanssa.

Ammuntoja johtavien kadettien opetustavoitteena on antaa käytännön näytöt joukkueen taisteluammunnan johtamisesta sekä harjaantua kyseisen ammunnan toimihenkilötehtävissä. Harjaantumista kadetit ovatkin saaneet, sillä yhdellä ampumapaikalla on ollut päivän aikana johdettavana jopa neljä eri ammuntaa.

- Ammunnan johtajan rooli on ollut joukkueammunnassa merkittävästi erilainen verrattuna ryhmäammuntojen johtamiseen. Harjoitus on sen osalta selkeästi aiempia kokemuksia haastavampi, mutta myös erittäin opettavainen. Lisäksi on tullut luonnostaan paljon case-harjoittelua pikatilanteista, toteaa kadettiylikersantti Forsman.

Kuvassa eräs kadeteista valvomassa ja kouluttamassa NLAW-lähipanssarintorjuntaohjuksen ampumalaitteen käyttöä ja ampumista. 

- Reserviupseerikoulun kouluttajien kanssa on ollut hienoa tehdä yhteistyötä. Osa kouluttajista on antanut selkeitä vaatimuksia siitä, miten heidän joukkojaan koulutetaan. Heiltä on saanut myös käytännön vinkkejä ammunnan eri toimihenkilötehtäviin, Forsman kertoo.

Kadettien opinnot aselajikouluissa jatkuvat kesään asti. Jalkaväkikoulussa opintojaan suorittavat kadetit ovat palauttaneet tutkielmansa tarkastukseen alkuvuodesta, vaikka aikaa valmistumiseen on vielä 7 kuukautta.

- Kevään opetusohjelma sisältää paljon käytännön koulutusta. Koulutus sisältää vielä paljon taisteluharjoituksia, joissa pääsee harjaantumaan toimivan johtajan tehtävissä. Niitä odottaa eniten, sanoo Forsman.

- Kadeteilla riittää vielä työsarkaa ennen kuin opinnoissa saatuja oppeja mitataan ulos päivittäin työelämässä.

Kadetit harjaantuivat myös ammunnan muissa johto-ja varotehtävissä. Kuvassa kadetit toimivat ryhmän tulitoiminnan valvojana sekä maalilaiteupseerina. 

106. kadettikurssin kadetit valmistuvat sotatieteiden kandidaateiksi syksyllä 2022, ja viimeinen vuosi opiskellaan lähinnä aselajikouluissa. Aselajikoulut kuuluvat Maasotakoulun Koulutuskeskukseen. Valmistumisen jälkeen he työllistyvät Puolustusvoimien palvelukseen eri joukko-osastoihin muun muassa kouluttamaan varusmiehiä.

Kadetit opiskelevat Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK) Santahaminassa Helsingissä, mutta suuri osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa ja aselajikouluissa.