Hyppää sisältöön

Porin prikaatin varusmiespalveluksessa opittuja taitoja todennetaan tekoälyn avulla

Pori Brigade
Julkaisuajankohta 12.6.2020 13.51
Tiedote

Porin prikaati on ollut mukana alueensa oppilaitosten ja Headain yhteistyönä kehittämässä kokeilussa, jossa on tarkoitus saattaa varusmiespalveluksessa saadut opit hyödyksi myös koulu- ja työmaailmassa. Kesäkuussa kotiutuvien varusmiesjohtajien palveluksessa saadut opit muunnettiin kokeilussa tekoälyn avulla digitaalisiksi taitoprofiileiksi.

Kokeilu aloitettiin johtajakoulutuksessa saatavista opeista, jotka tulkittiin tekoälyn avulla vastaamaan korkeakoulujen opintoja. Tarkoitus on, että varusmiespalveluksen aikana saadut opit pystytään palveluksen jälkeen hyödyntämään jatko-opinnoissa ja siitä edelleen työelämässä.

– Olemme merkittävä kouluttaja yhteiskunnassa. On hienoa, että jatkossa varusmiespalveluksessa saatuja taitoja voidaan hyväksilukea opinnoissa. Johtajakoulutuksessa on havaittu paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi johtajuutta sisältävien opintoalojen, kuten liiketalouden, kanssa, kertoo Porin prikaatin koulutuspäällikkö everstiluutnantti Janne Varjonen.

Varusmies pitelemässä tulostettua taitoprofiilia

Kokeilussa tehtiin verkkopalvelu, jossa varusmiehen palveluksen aikana suoritettujen kurssien osaamiset voidaan tunnistaa, sanoittaa siviilikielelle, ja visualisoida. Tämä tallentuu digitaaliseksi taitoprofiiliksi, jonka varusmies voi tulostaa palvelustodistuksen osaamisliitteeksi.

– Kokeilussa mallinnamme varusmieskoulutuksen osaamisia yksityiskohtaisesti ja laajasti. Tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia hyväksilukemaan palveluksessa hankittu osaaminen tutkintoihin. Myös osaamisen sanoittaminen työnhakua varten on tärkeää yksilölle. Koulutuspolkujen yhteen sovittamisella on kansantaloudellista merkitystä, kertoo Headain perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Harri Ketamo.

– Opintojen sujuvoittamisen edistämiseksi on tärkeää tunnistaa varusmiespalveluksen aikana hankittu osaaminen ja lukea se soveltuvin osin hyväksi sisään tulevalle opiskelijalle, kiteyttää Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Kokeilussa kognitiivinen teknologia mahdollistaa ensimmäistä kertaa varusmieskoulutuksessa saatavien monialaisten osaamisten vertailun reaaliajassa koulutuslaitosten opintotarjontaan tai tietyn työmarkkina-alueen osaamisen kysyntään.

– Haluamme tuoda tätäkin kautta lisää merkitystä varusmiespalveluksen suorittamiselle. Tällä kokeilulla varusmiehille jää käteen konkreettinen taitoprofiili palveluksen aikana saaduista opeista, Varjonen toteaa.

Kokeilusta lisätietoja antaa Porin prikaatin Koulutussektorin johtaja, kapteeni Janne Kemppi, p. 0299 800 (PV vaihde).

´