Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

RUK sai Puolustusvoimien Vuoden koulutusteko -palkinnon

Maasotakoulu 6.9.2019 10.18
Tiedote
Upseerioppilas näytön edessä, hän käyttää tietokonepeliä muistuttavaa ohjelmaa sotilaskoulutuksessa. Näytöllä näkyy osuma ja räjähdys.
Virtuaalinen koulutusympäristö on otettu käyttöön entistä tehokkaammin myös reserviupseerien koulutuksessa.

Reserviupseerikurssin uudistamistyö palkittiin osana Koulutus 2020 -ohjelmaa.

Vaka-säätiö myönsi "Vuoden koulutusteko 2019" -palkinnot Pääesikunnan koulutusosaston esityksen mukaisesti 30.8.2019. Reserviupseerikurssi on yksi palkinnon saajista, ja se palkittiin koulutusteosta "Reserviupseerikurssin uudistamistyö osana Koulutus 2020 -ohjelmaa". Muita palkinnon saajia olivat Ilmasotakoulun koulutuspataljoona, Rannikkoprikaati ja 2. Logistiikkarykmentin logistiikkaosasto.

Everstiluutnantti Timo Hänninen ja RU-kurssin ohimarssi. Hänninen on reserviupseerikurssin johtaja.

Everstiluutnantti Timo Hänninen johtaa reserviupseerikurssia. Tässä Hänninen ja reserviupseerikurssin ohimarsssi Haminassa elokuussa 2019.

Palkinnon myöntämisen perusteena RUK:lle oli se, että reserviupseerikurssi on johtajansa everstiluutnantti Timo Hännisen johdolla kehittänyt ennakkoluulottomasti reserviupseerikurssin toteutusta. Kehitystyötä on leimannut aktiivisuus, yhteistoiminta ja yhteydenpito sekä koulutusta ohjaaviin tahoihin että muihin kouluttaviin joukkoihin. Lisäksi reserviupseerikurssi on osallistunut merkittävällä tavalla Koulutus 2020-ohjelman viestinnän toteutukseen.

- Olemme tehneet pedagogisia valintoja vahvoilla ja aika rohkeilla kokeiluilla. Eli opetusmenetelmiä on viety siihen suuntaan, että oppija on aktiivinen toimija ja saa lisää vastuuta, everstiluutnantti Hänninen kertoo.

Hännisen mukaan myös simulaattoreita, verkkopedagogisia menetelmiä ja ryhmäkeskusteluja on otettu lisää käyttöön sotilaskoulutukseen uudistuksen myötä.

- Olemme aktivoineet kaikkia toimimaan johtajina, everstiluutnantti Hänninen sanoo.

Reserviupseerikurssilaiset maastoharjoituksessa.

Palkinnot jaettiin Helsingissä Puolustusvoimien koulutusseminaarissa elokuun lopussa. Reserviupseerikoulusta palkinnon hakivat muutoksen tekijät, eli luutnantit Ville Huokko, Jyri Pätäri, Joni Toikkanen ja Antti Ravelin.

- Luutnantti Huokko on ollut keskeisessä roolissa toimintakykykoulutuksen kehittämisessä. Luutnantti Pätäri on merkittävällä tavalla kehittänyt opetusmenetelmiä ja ottanut käyttöön uusia työkaluja. Luutnantti Toikkanen on niin ikään opetusmenetelmien kehittäjä ja luonut muun muassa uuden tavan järjestää johtajakoulutuksen ammuntoja. Luutnantti Ravelin on kantanut muutoksessa päävastuun verkkoalustan sekä simuloinnin kehittämiseksi, everstiluutnantti Timo Hänninen kertoo.

Hänninen itse ei päässyt hakemaan palkintoa Helsinkiin, vaikka olisi halunnut. Hänninen johti samana päivänä RU-kurssi 254 Feeniksin päätösjuhlaa ja ohimarssia Haminassa. Juuri tämä RU-kurssi oli kokeilukurssi koulutusuudistuksessa.

- Tässä on vahvasti symboliikkaa mukana, kun samana päivänä saimme palkinnon ja myös kokeilukurssi, RU-kurssi 254 päättyi.

Fyysinen toimintakyky on osa sotilaskoulutusta ja -taitoja. Tässä reserviupseerikurssilainen työtää jättimäistä rengasta.

- Palkinnolla on tärkeä merkitys henkilöstölle. Uudistustyö on pitkäjänteistä työtä ja matka on vasta alussa. Koulutuksen kehittäminen jatkuu edelleen, Hänninen toteaa.

Positiivista palautetta varusmiehiltä ja kouluttajilta on jo nyt tässä vaiheessa tullut uudistuksesta. Kokemukset otetaan huomioon myöhemmin seuraavan eli pilottikurssin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutus 2020 -ohjelmalla Puolustusvoimat kehittää ja nykyaikaistaa sotilaskoulutusta.