11.03.2019–15.03.2019

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla Rovajärven ampuma-alueella 11. - 15.3.2019 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaaralliset alueet ovat harjoitusalueet nrot 2, 3, 4, 5 ja 6, jotka rajoittuvat: etelässä Kuivanojanvaara - Raanseljänlampi, lännessä Raanseljänlampi - Korkiakoski, pohjoisessa Korkiakoski - Pirunäijänkuusikko, idässä Pirunäijänkuusikko - Kuivanojanvaara .

Ampuva joukko-osasto on Utin jääkärirykmentti.

Lisätietoja p. 0299 417 810 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 452 261.