FI SV EN

Työkokemusta tulevaisuuden ammatista
6 400 varusmiestä jouluksi kotiin Maavoimista

Maavoimat 19.12.2018 10.03
Uutinen
6 400 varusmiestä jouluksi kotiin Maavoimista

Maavoimista kotiutuu torstaina 20.12. noin 6 400 palveluksensa joko tammi- tai heinäkuussa aloittanutta varusmiestä. Yksi kotiutuvista on Kainuun prikaatin varusmiespappi, upseerikokelas Penja Korkkonen. Korkkonen on palvelustehtävissään päässyt hyödyntämään monipuolisesti siviilissä hankkimaansa osaamista, lisäksi hän on saanut runsaasti työkokemusta tulevaisuuden ammatistaan.

Penja Korkkonen tutustui varusmiespapin tehtäviin palveluksensa alussa. Hänellä oli tuolloin takanaan puoli vuotta teologian opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Korkkonen kertoo, että muiden auttaminen on aina ollut hänelle hyvin tärkeää.

— Varusmiespapin tärkeimpänä tehtävänä on toimia palvelustovereilleen kuuntelijana arkena ja hädän hetkellä. Läheskään aina keskustelun aiheet eivät liity uskontoon tai elämänkatsomukseen vaan kaikenlaisiin muihin elämässä eteen tuleviin kysymyksiin. Varusmiespappi kuunteleekin aina asiakaslähtöisesti – eli niissä kysymyksissä, jotka mieltä askarruttavat, Korkkonen toteaa.

Korkkosen mukaan varusmiespapilta vaadittavia ominaisuuksia ovat muun muassa hyvät vuorovaikutustaidot ja rohkeus kohdata ihmisiä sellaisina kuin he ovat.

Taistelijan mieli -koulutus kehittää itsetuntemusta

Puolustusvoimat uudistaa varusmieskoulutusta Koulutus 2020 -ohjelmalla. Vuosien 2018 ja 2019 aikana kokeillaan psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn koulutusta, joka kulkee nimellä Taistelijan mieli. Koulutus auttaa varusmiestä vahvistamaan motivaatiotaan ja itseluottamustaan sekä toimimaan stressaavissa tilanteissa ja selviämään niistä.

Korkkonen pitää Taistelijan mieli -koulutuksen teemoja erittäin tärkeinä varusmiehen toiminnassa ja ihmisenä kehittymisessä. Eettistä toimintakykyä voi hänen mielestään pitää yllä pohtimalla ennen kaikkea omaa toimintaa ja osaa varusmiespalveluksessa. Sotilaspastorin luennot tarjoavat Korkkosen mukaan oivallista apua oman toimintakyvyn ja vastuun käsittelemiseen.

Korkkonen mainitsee, että varusmiespapilta haetaan jonkin verran apua myös sosiaalisiin kysymyksiin, mikä on erittäin hyvä asia.

— Uskon, että lähtökohtaisesti kaikki täällä intissä uskaltavat olla omana persoonanaan. Joillakin voi olla pientä roolin muuttumista, mutta se on mielestäni normaalia.

Parhaina palveluskokemuksina Korkkoselle ovat jääneet mieleen kenttähartaudet ja ehtoollisen jakaminen joukoille. Varusmiespappina toimiminen on tarjonnut hänelle näkemystä ja kokemusta papin työstä. Lisäksi varusmiespapin tehtävistä hyväksiluetaan viisi opintopistettä hänen yliopisto-opintoihinsa.

Reserviin siirtymisen jälkeen Korkkonen aikoo nauttia joulusta perheen kanssa. Hän jatkaa opintojaan Itä-Suomen yliopistossa kevätlukukaudella. Kesällä Korkkonen aikoo kalastaa ja tulevana syksynä metsästää.

— Mitäpä muuta sitä ihminen kaipaisikaan, hän toteaa tyytyväisenä.

Upseerikokelas Penja Korkkosen ja muiden kotiutuvien varusmiesten asevelvollisuus jatkuu reservissä. Reservissä osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla. Reserviläisille järjestetään myös vapaaehtoisia harjoituksia ja koulutuksia.

Lue lisää reserviläisyydestä, kertausharjoituksista ja vapaaehtoisista harjoituksista tästä.

Tsemppiä reserviin!

Maavoimista 20.12. kotiutuvat varusmiehet:
- Yhteensä 6 403 varusmiestä
- Vapaaehtoisesti palvelukseen hakeutuneita naisia kotiutuu n. 180
- Eniten kotiuttavat Porin prikaati (n. 1 450), Kainuun prikaati (n. 1 420) ja Karjalan prikaati (n. 1 400 varusmiestä)