Alokkaita Maasotakouluun

Maasotakoulu 2.1.2019 12.35
Tiedote

Maasotakoulun Reserviupseerikoulu vastaanottaa maanantaina 7.1.2019 noin 300 uutta alokasta.

Saapumiserän 1/19 vastaanotto tapahtuu Haminassa Keskussotilaskodin keskikerroksessa 7.1.2019 klo 09.00–16.30.

Yksikön päälliköt haastattelevat alokkaat vastaanoton jälkeen yksikössä. Haastattelu keskittyy palveluskelpoisuuteen.

Alokkaat sijoittuvat puoliksi Kuljetuskomppaniaan ja Jääkärikomppaniaan joissa varusmiehiä koulutetaan muun muassa sotilaspoliiseiksi, sotilaskuljettajiksi, lääkintämiehiksi ja erilaisiin huollon tehtäviin.

Kahden ensimmäisen viikon painopiste palveluksessa on alokkaiden sopeuttamisessa Puolustusvoimat - Reserviupseerikoulu - perusyksiköt toimintaympäristöön ja -kulttuuriin.

Peruskoulutuskauden tavoitteena on sotilaan perustutkinnon suorittaminen ja koulutusvalintojen tekeminen.

Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan tehtävissä.

Noin kolmasosa varusmiehistä saa johtajakoulutuksen aliupseerikoulussa ja reserviupseerikurssilla.

Varusmieskoulutuksen päämääränä on tuottaa reserviin suorituskykyisiä joukkoja ja erikoishenkilöstöä sekä varmistaa yksilön ja joukon tarvitsema osaaminen sekä toimintakyky poikkeusoloissa.

LÄHEISTENPÄIVÄ

Maasotakoulun saapumiserän 1/19 varusmiehillä on mahdollisuus kutsua läheisiään 1-3 henkilöä tutustumaan varusmiespalveluksen järjestelyihin. Läheistenpäivä järjestetään Haminassa sunnuntaina 13.1.2019 klo 11.00–15.00.

SOTILASVALA JA -VAKUUTUS

Valapäivä on sunnuntaina 17.2.2019.