Cold Response 2016 -harjoituksen valmistava harjoitus Porin prikaatissa

Porin prikaati 19.1.2016 15.59
Tiedote

Porin prikaati isännöi Norjassa 23.2.–11.3. järjestettävän Cold Response 2016 -harjoituksen valmistavaa kansainvälistä harjoitusta Säkylän Huovinrinteellä 24.–29.1.

Harjoitukseen sisältyvät esikuntaharjoitus, kuljettajien kertausharjoitus sekä johtamisjärjestelmien testaus. Valmistavalla harjoituksella varmistetaan Cold Response 2016 -harjoituksen sujuva aloitus ja parannetaan monikansallisen joukon yhteisoperointikykyä.

Säkylässä pidettävään harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 20 sotilasta Ruotsista ja Norjasta. Puolustusvoimien henkilökuntaa osallistuu harjoitukseen noin 40 henkilöä ja kuljettajakoulutukseen osallistuvia reserviläisiä on noin 120. Harjoituksen johtaa Satakunnan jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Teemu Nurmela.

Maavoimat osallistuu helmi-maaliskuun vaihteessa Norjan isännöimään Cold Response 2016 -harjoitukseen Keski-Norjassa. Osallistumisen tavoitteena on harjoitella joukkojen perustamista ja keskittämistä Suomen kriisinhallintakonseptin mukaisesti sekä kehittää harjoitusjoukkojen taistelukykyä vaativissa olosuhteissa ja harjoitustilanteissa.