Ensimmäinen naisille suunnattu taistelulääkintäkurssi käynnissä Kurdistanissa

Maavoimat 20.12.2019 9.21
Uutinen
kuva, jossa selin suomalaisrauhanturvaajia kouluttamassa jesidinaisia.

Irakissa OIR-operaatiossa (Operation Inherent Resolve) palvelevat suomalaiset rauhanturvaajat aloittivat marraskuussa seitsemän viikon mittaisen taistelulääkintäkurssin Kurdistanin peshmerga-joukkojen jesidinaisille.

"Lääkintämieskurssilla naiset oppivat suorittamaan henkeä pelastavia ensiaputoimenpiteitä."

Koulutusta antaa suomalainen liikkuva kouluttajaosasto (MTT, Mobile Training Team), joka toimii vuonna 2015 perustetun KTCC:n (Kurdistan Training Coordination Center) alaisuudessa Irakin Kurdistanin pääkaupungissa Erbilissä. Lääkintämieskurssin lisäksi suomalaiset kouluttavat Kurdistanissa tällä hetkellä upseerikurssia sekä jalkaväen peruskoulutuskurssia.

Koulutuksessa on siirrytty kohti kouluttajien koulutusta suomalaisten roolin siirtyessä enemmän mentorointiin. Kaiken annettavan koulutuksen päämääränä on tukea maata oman kestävän turvallisuusrakenteen ja kansallisen koulutusjärjestelmän luomiseksi.

Tavoitteena taistelulääkinnän kouluttaminen omassa joukossa

Lääkintäkurssilla opiskelevat naiset kuuluvat zerevaneihin, yhteen peshmergojen osastoista, joka toimii Kurdistanin alueellisen sisäministeriön alaisuudessa. Kurdien peshmergajoukot ovat osallistuneet taistelutehtäviin terroristijärjestö Isisiä vastaan.

Lääkintäkurssilla opiskelevat naiset liittyivät peshmergoihin helmikuussa 2015, kun taistelu Isisiä vastaan oli kiivaimmillaan. Liittyessään he saivat 45 päivää sotilaskoulutusta.

"Olen tällä kurssilla oppinut, kuinka voin pelastaa toisen sotilaan hengen taistelussa."

Lääkintämieskurssilla naiset oppivat suorittamaan henkeä pelastavia ensiaputoimenpiteitä, kuten hallitsemaan massiivisia verenvuotoja, tutkimaan ja hoitamaan potilasta taistelutilanteissa sekä evakuoimaan haavoittuneen taistelukentältä. Kurssi sisältää myös taistelua rakennetulla alueella lääkinnän näkökulmasta, aseenkäsittelyä ja ammuntaa.

Naiset on lähetetty kurssille Kurdistanin alueen eri varuskunnista, ja he yöpyvät kasarmilla sotilastukikohdassa kurssin ajan. Yksi kurssilaisista, 24-vuotias Mareen kertoo naisten suorittavan lähinnä vartiointiin ja kulunvalvontaan liittyviä tehtäviä omassa tukikohdassaan.

– Olen tällä kurssilla oppinut, kuinka voin pelastaa toisen sotilaan hengen taistelussa. Toivon, että pääsen tulevaisuudessa opettamaan lääkintätaitoja omassa joukko-osastossani, Mareen sanoo.

Yksi MEDIC-kurssin tavoite on tuottaa lääkintämiehiä, jotka kykenevät kouluttamaan taistelulääkintää ja ensiaputaitoja omille joukoilleen. Kukaan naisista ei tässä vaiheessa vielä tiedä, millaisiin tehtäviin heidät määrätään kurssin jälkeen.

Koulutettavien motivaatio esimerkillisen korkealla

"Naiset harjoittelevat myös tauoilla sekä pyytävät kiristyssiteitä kotiin, jotta voivat opettaa perheenjäsenilleen kurssilla oppimiaan taitoja. Motivaatio sekä halu oppia ja osata ovat todella korkealla."

Taistelulääkintäkurssin pääkouluttajana toimii 10 kuukautta liikkuvassa kouluttajaosastossa palvellut kokenut suomalainen aliupseeri, joka kuvailee lääkintäkurssia parhaaksi opettamakseen kokonaisuudeksi.

– Naiset harjoittelevat myös tauoilla sekä pyytävät kiristyssiteitä kotiin, jotta voivat opettaa perheenjäsenilleen kurssilla oppimiaan taitoja. Motivaatio sekä halu oppia ja osata ovat todella korkealla, suomalainen pääkouluttaja kuvailee naiskoulutettavia.

– Kulttuurieroihin, uskontoon sekä naisen ja miehen asemaan on kiinnitetty tällä kurssilla erityisesti huomiota. Lisäksi on perehdytty jesidien historiaan, kouluttaja jatkaa.

Kurssin ensimmäisten päivien ajan tunnelma kouluttajien ja koulutettavien välillä oli hieman varautunut kulttuurieroista johtuen. Luottamusta lähdettiin rakentamaan määrätietoisesti pienin askelin, ja suomalaisen naispuolisen sotilaslääkärin läsnäolo helpotti luottamuksen rakentamista kurssin alussa. Koulutettavat saivat omassa tahdissaan määritellä rajansa sen suhteen, työskentelivätkö he aluksi nais- vai mieskouluttajan kanssa eri tilanteissa. Luottamus koulutettavien ja kouluttajien välillä kehittyi nopeasti hyväksi.

– Ilman luottamusta kouluttajiin näin valtavaa kehitystä ja omistautumista koulutukselle ei olisi syntynyt. Koulutettavien valtava kiinnostus ja tiedonjano on motivoinut kehittämään opetusmetodeja edelleen kurssin aikana ja antamaan kaikkensa koulutuksen eteen, suomalainen sotilaslääkäri kertoo.

"Palkitsevinta kouluttajalle on ollut päästä tutustumaan jesidien kulttuuriin ja kokea tekevänsä työtä, jolla on merkitystä tulevaisuuden kannalta."

Koulutusta seuratessa alun varautunutta tunnelmaa on vaikea kuvitella, sillä naiset kertovat, että kurssista on muodostunut heille oma tiivis yhteisö. Yhtenä syynä korkeaan oppimismotivaatioon vaikuttaa varmasti se, että osa naisista ei ole koskaan päässyt kouluun.

– Palkitsevinta kouluttajalle on ollut päästä tutustumaan jesidien kulttuuriin ja kokea tekevänsä työtä, jolla on merkitystä tulevaisuuden kannalta, suomalainen sotilaslääkäri jatkaa.

Historiallisesti naiset ovat olleet mukana peshmerga-joukoissa niiden perustamisesta lähtien, enimmäkseen tukitehtävissä, kuten tukikohtien rakentamisessa tai haavoittuneiden hoidossa. Persianlahden sodan aikaan 1990-luvulla naiset ottivat aktiivisempaa roolia armeijassa ja Isisin nousun jälkeen naiset ovat osallistuneet samoihin tehtäviin miesten kanssa. Naiset taistelevat yhä omissa pataljoonissaan, mutta eivät ole enää erikoisuus – naisia on taistellut Isisiä vastaan eturintamassa miesten kanssa jo vuosia.

kuva, jossa suomalainen rauhanturvaaja kouluttaa jesidinaisia ulkona