Ensimmäinen osa asevelvollisuutta takana

Maavoimat 19.9.2018 9.09
Tiedote
Ensimmäinen osa asevelvollisuutta takana

Yhteensä noin 860 varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen palveluksen suorittanutta siirtyy reserviin Maavoimista keskiviikkona 19. syyskuuta 2018. Nyt kotiutuvat varusmiehet ovat palvelleet 255 päivää ja aloittaneet palveluksensa tammikuussa.

Maavoimien joukko-osastoista eniten varusmiehiä kotiuttaa Kaartin jääkärirykmentti. Reserviin siirtyvistä naisia on yhteensä 46. Nyt kotiutuvat varusmiehet ovat palvelleet ammattimaista osaamista vaativissa tehtävissä, esimerkiksi lääkintämiehen sekä viestintä- ja turvallisuusalan tehtävissä.

Varusmiespalvelus on ensimmäinen osa asevelvollisuutta. Varusmiespalveluksen aikana varusmiehille annetaan koulutus puolustaa Suomea sotilaallisesti ja toimia sodan ajan tehtävissä. Varusmiespalveluksen jälkeen varusmiehet siirtyvät reserviin. Puolustusvoimien sodan ajan joukot koostuvat pääosin reserviläisistä. Reserviläisten osaamista ylläpidetään ja täydennetään kertausharjoituksissa. Kertausharjoitusten lisäksi maanpuolustusosaamista voi hankkia ja lisätä esimerkiksi vapaaehtoisissa harjoituksissa tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla.

Positiivisia muistoja ja hyödyllisiä kokemuksia

Kaartinjääkäri Salminen on yksi keskiviikkona 19. syyskuuta kotiutuvista varusmiehistä. Yhdeksän kuukautta sitten hänellä ei ollut juuri aavistusta siitä, millainen vapaaehtoinen asepalvelus tulisi olemaan. Salminen tiesi kuitenkin haluavansa sotilaspoliisiksi, ja sellainen hänestä tulikin. Sotilaspoliisikoulutuksen lisäksi hän on saanut myös lääkintämieskoulutuksen.

Varusmiespalvelus on antanut hänelle paljon.

– Lääkintämieskoulutusta en toivonut, mutta se oli ihan hauska lisä tuossa rinnalla, Salminen toteaa.

– Paras muisto palveluksesta on varmaan tuo lääkintämiehen tutkinto, hän lisää.

Salmisen kokemukset ja tuntemukset nyt päättyvästä asepalveluksesta ovat erittäin positiiviset. Palvelus on laajentanut hänen mukavuusaluettaan.

– En valita enää siitä, jos ratikka on kolme minuuttia myöhässä, kaartinjääkäri naurahtaa.

Vastuun ottaminen kannattaa

Keskiviikkona kotiutuva jääkäri Pekka Luokkala on palvellut ennen varusmiespalvelusta hankittua osaamista vaativissa tehtävissä viestintävarusmiehenä. Hänen palvelukseensa on kuulut Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan toiminnasta viestiminen osana soittokunnan mediatiimiä.

– Hain viestintätehtäviin, koska halusin saada palvelustehtävistä työkokemusta, media-alaa opiskeleva Luokkala toteaa.

Palveluksen aikana Luokkala on saanut oppia tulevaa työelämää varten.

– Intti on antanut minulle taitoja muun muassa valokuvaamisessa, editoinnissa, tiedottamisessa ja esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa.

– Suosittelen kokeilemaan kaikkea sitä, mitä on mahdollisuus kokeilla, sillä opittuja taitoja voi tarvita myöhemmin esimerkiksi työelämässä.

Luokkala kehottaa lähtemään varusmiespalvelukseen avoimella mielellä.

– Mikäli erityistehtävät ja erikoisjoukot kiinnostavat, niin ota niistä hyvissä ajoin selvää ennen kutsuntoja ja pistä hakemus ajallaan menemään. Ja vaikka et pääsisikään sinne, minne hait, niin suorita palveluksesi kuitenkin kunnialla loppuun ja muista pitää pilke silmäkulmassa.

Luokkalan neuvot palvelustaan suorittaville:

– Nauttikaa loppupalveluksestanne vielä kun voitte ja kokeilkaa ja opetelkaa uutta!