Hallinnollinen päätös - Etelä-Karjala 20 -harjoitus

Karjalan prikaati 23.1.2020 10.54
Tiedote

Maa-alueiden ja kiinteistöjen tilapäinen käyttö sotilaalliseen harjoitustoimintaan Etelä-Karjala 20 -harjoituksessa.

Päätöksen yleistiedoksianto

Karjalan prikaati on tehnyt Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Lappeenrannan ja Imatran alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia maa-alueita ja kiinteistöjä 2.–5.3.2020 aikana.

Päätös on nähtävillä virka-aikana Karjalan prikaatin asiointitiloissa, osoitteessa Varuskuntatie 230, 46141 Vekaranjärvi.

Lisätietoja päätöksestä antaa majuri Tuomas Väyrynen p. 0299 432 360.

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, joka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.