Hybridisodankäyntiä ja häiriötilanteita

Karjalan prikaati 14.9.2018 16.34
Tiedote
Hybridisodankäyntiä ja häiriötilanteita

-Valmius luodaan normaalioloissa. Se tehdään yhteistyöllä ja yhdessä harjoittelulla. Hyvin valmistellut harjoitustilanteet sekä Mikkelin, Savonlinnan ja Puumalan harjoitusalueet mahdollistivat erinomaisesti kaikkien harjoitusjoukkojen ja viranomaisten yhteistoiminnan harjoittelun, sanoo Kymi 218 -paikallispuolustusharjoituksen johtaja, eversti Arto Ikonen.

#kymi218 #paikallispuolustus #poliisiIS #karpr

Etelä-Savon alue on viikon ajan näyttäytynyt viranomaisten areenana, jolle on noussut erilaisia viranomaisyhteistoiminnan kombinaatioita. Päämääränä harjoituksessa on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä.

Katso Youtube -video harjoituksesta

Paikallispuolustusharjoitus Kymi 218

Viranomaisharjoitus vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua monien eri tavoin toimivien tahojen yhteen saattamiseksi. Aikataulujen, turvallisuusmääräysten ja kaluston käyttöön liittyvää sovittelua ja sopimista vaativa Kymi 218 -harjoitus järjestettiin 10.-14.9.2018 Mikkelin, Savonlinnan ja Puumalan alueilla.

Harjoitukseen käskettyjä reserviläisiä oli mukana 400 ja varusmiehiä useasta eri joukko-osastosta yhteensä noin 700. Puolustusvoimien henkilöstöä mukana oli noin 150 ja yhteensä noin 150 muita viranomaisia kuten Itä-Suomen aluehallintovirastosta, Itä-Suomen poliisilaitokselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksesta sekä Mikkelin ja Savonlinnan lentoasemalta.

Harjoituksen lähtötilanne

Harjoituksen lähtötilanne oli muodostettu kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta, joka luo pohjan hybridisodankäynnille ja erilaisille häiriötilanteille. Toimintaympäristöksi oli valittu lentokenttä ja asutuskeskukset. Etelä-Savon alueella liikuttiin 125 sotilas- ja viranomaisajoneuvoilla, joista raskaita panssariajoneuvoja oli 15. Harjoituksen aikana käytössä olivat normaaliolojen toimintavaltuudet ja jokaisen case -harjoitustilanteen johti vastuuviranomainen muiden tukemana.

Harjoitustilanteet eli caset

Poliisin harjoitustilanteet keskittyivät henkilöiden etsimiseen ja kiinniottoon. Pelastuslaitos harjoitteli rauniopelastusta, kemikaalitiedustelua ja öljyn torjuntaa. Harjoituksen aikana kokoontui kolmesti Etelä-Savon valmiusjohtoryhmä, joka kokoaa alueen viranomaisten edustuksen kuntatason ja osin elinkeinoelämän johdosta.

Pelastustoimen case - video rauniopelastus

Puolustusvoimien tavoitteena oli harjoitella sodan ajan joukkojen perustamista ja siten paikallispuolustusjoukkojen toimintaa sekä Karjalan prikaatin varusmiesvalmiusyksikön harjoittaminen. Puolustusvoimien harjoitustilanteet eli caset oli suunniteltu Mikkelin ja Savonlinnan lentokenttien yhteyteen sekä asutuskeskuksiin Mikkelissä ja Puumalassa.

Viikon aikana paikallispataljoonat ovat harjoitelleet johtamista, suojaamista ja viranomaisyhteistoimintaa. Harjoitukseen käskettyjä reserviläisiä käytettiin muun muassa poikkeusolojen tilannetiedottamiseen. Alansa osaajat samalta alueelta tapaavat toisensa kertausharjoituksessa ja verkostoituvat poikkeusoloja varten. -Monipuolinen ohjelma sisältää suunnittelua, toimeenpanoa ja esimerkiksi taistelukoulutusta (taisteluammunnat osalle joukosta). Erilaisten casetilanteiden kautta tapahtuvaa harjoittelua, kertoo everstiluutnantti Saku Muona Kaakkois-Suomen aluetoimistosta, joka suunnittelee reserviläisten ohjelmat harjoitukseen. -Joukkoon kuuluvia reserviläisiä on koulutettu ainakin osittain kyseisellä alueella jo varusmiespalvelun aikana sekä nyt kertausharjoituksessa. Tuntemalla paikalliset olosuhteet, niin infran kuin alueella toimivia organisaatioita sekä näissä työskenteleviä ihmisiä voidaan toiminta aloittaa nopeammin ja sujuvammin. Asiat kaikessa monimuotoisuudessaan on helpompi liittää osaksi omaa toimintaa, kertoo paikallispuolustusjoukkojen toiminnan ideasta everstiluutnantti Muona.

Karjalan prikaatin valmiusyksikön varusmiehet alikersantti Siivonen ja panssarijääkäri Lipponen ovat olleet koulutukseensa tyytyväisiä. He ovat oppineet paljon ja tämän harjoituksen aikana tullut käyttöön opittua. Valmiusyksikön kalustoa laitettiin toimintavalmiuteen Mikkelissä.

Ylikomisario Petri Isokuortti Itä-Suomen poliilsilaitokselta ja eversti Arto ikonen Savonlinnan lentokentällä mediainfotilaisuudessa paikallisen median haastateltavana.

-Kymi 218 -harjoituksen paikallispuolustuksen ja viranomaisyhteistyön tavoitteet saavutettiin aivan varmasti ja erittäin hyvin. Valmius vastata erilaisiin häiriötilanteisiin parani jälleen. Oli tärkeää päästä harjoittelemaan käytännön yhteistoimintaa ja kehittämään omia valmiuksia osana kokonaisturvallisuutta. Haluan kiittää Itä-Suomen poliisilaitoksen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöä erittäin hyvästä ja tiivistä yhteistyöstä harjoituksen valmistelun aikana. Hyvä valmistelu loi erinomaisen harjoituksen meille kaikille, kiitttää eversti Arto Ikonen.

LINKKI Video valmiusyksikön vesistön ylitys lossilla Sulkavan Vekaransalmella

LINKKI Video Rauniopelastuksesta

LINKKI Video Öljyntorjuntaa Saimaalla

LINKKI Itä-Savo -lehti - Karjalan prikaatin valmiusyksikön haastattelu

LINKKI Itä-Savo -lehti - Karjalan prikaatin valmiusyksikön vesistön ylitys lossilla Sulkavan Vekaransalmella

LINKKI Länsi-Savo -lehti - Poliisi ja Puolustusvoimat yhteistoiminnassa

LINKKI Radio Mikkeli

 

Joukko-osasto Kouvola, Vekaranjärvi