Hyvää joukkoa on ollut helppo tulla johtamaan

Jääkäriprikaati 11.9.2019 8.37
Tiedote

Jääkäriprikaatin komentajana 1. syyskuuta 2019 aloittanut eversti Sami-Antti Takamaa tarkasti joukkojensa toimintaa Kemijärvellä entisellä Särkelän koululla 10.9. järjestetyssä rakennetun alueen taistelun harjoittelussa Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoituksessa.

Eversti kertoi harjoituksesta ja kokemuksestaan komentajana paikallispataljoonan esikunnan tiedotusryhmälle. Jääkäriprikaati sai uudelta komentajaltaan positiivista palautetta: " Johdossa on ollut hyvä aloittaa, sillä hyvää joukkoa on ollut helppo tulla johtamaan".

Paikallispuolustusharjoitusten järjestämisen syistä eversti Takamaa toi esiin kaksi merkittävää seikkaa. Puolustusvoimat on lisännyt valmiuttaan perustamalla varusmiehistä ja henkilöstöstä koostuvia valmiusyksiköitä. Lisäksi harjoitellaan paikallispuolustuksen joukkojen perustamista.

Jääkäriprikaatin komentaja oli tarkastanut paikallispataljoonan esikunnan työskentelyä, ja kertoi olevansa tyytyväinen harjoituksessa näkemäänsä toimintaan. Eversti painotti viestinnän merkitystä yhteistoiminnassa puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kanssa.