Ilmapuolustusharjoitus 1/2018 - harjoituksen johtajan tervehdys

Karjalan prikaati 14.5.2018 11.57
Tiedote
Ilmapuolustusharjoitus 1/2018 - harjoituksen johtajan tervehdys

Toivotan harjoitusjoukot maalla, merellä ja ilmassa tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen Ilmapuolustusharjoitukseen. Harjoitus järjestetään Lohtajan alueella 15.- 24.5. ja toiminnallisesti harjoitus jakautuu kahteen vaiheeseen.

Ensimmäinen vaihe on ampumavaihe, jossa teoria ja simulaattoriharjoitukset muuttuvat oikeiden maalien eli maalilennokeiden torjumiseksi kovilla ampumatarvikkeilla. Ampumatilanteissa ei testata vain ampujia, vaan koko yksikön suorituskykyä ennakkovaroituksesta ammuntaan ja sen jälkeiseen toimintaan. Ammunnat ovat olennainen osa suorituskyvyn todentamista.

Toisessa vaiheessa eli taisteluharjoitusvaiheessa testataan koko järjestelmän, ilmapuolustuksen, suorituskykyä. Siinä mitataan niin yksilön kuin koko yksikön koulutuksen tasoa. Pääpaino on ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisessa ja ilmatorjunnan taistelun johtamisessa. Olen aivan varma siitä, että vaikka joukkojen osaamisen lähtötaso on hyvä, niin Lohtajalla se tulee ottamaan vielä aimo harppauksen eteenpäin. Lohtajan jälkeisissä taisteluharjoituksissa olette valmiita todelliseen taisteluun.

Lohtajalle rakennettu "pelilauta" - koulutusympäristö kestää kansainvälisen vertailun. Päävastuu ja kiitokset tästä kuuluvat Ilmasotakoululle ja tällä kertaa harjoituksessa tukivastuussa olevalle Karjalan prikaatille. Ilmavoimat tuottavat harjoitukseen laadukkaan ilmatoiminnan yhdessä Utin jääkärirykmentin kanssa. Tämä on kaikki tehty palvelemaan teitä, harjoitusjoukkoja.

Molemmissa vaiheissa korostuu palvelusturvallisuus. Pidä omalta osaltasi huolta siitä, että annettuja ohjeita noudatetaan.

Vaikka elämme jo kesän kynnyksellä, niin kylmä meri voi tuoda oman mausteen pukeutumisen suhteen. Kelit voivat olla joko helteisiä tai sitten on kaivettava repusta villapaitaa esille. Muista tämä.

Olen varma, että tulet myös huomaamaan Lohtajan ainutlaatuisen luonnon, joka on osa luonnonsuojelualuetta. Puolustusvoimat ovat pitäneet alueesta hyvää huolta ja liikkuminen ei ole vapaata, vaan tarkoin rajattua ja ohjattua. Pidetään tämä mielessä.

Asevelvollinen ja henkilökunta, on taas aika ilmatorjunnan tärkeimmälle harjoitukselle. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Lohtajan Ilmapuolustusharjoitukseen. Tulen harjoituksen johtajana sekä ilmatorjunnan tarkastajana tiiviisti seuraamaan edistymistänne yksin sekä arvovaltaisten tarkastajien kanssa - näyttäkää mihin kykenette.

Harjoituksen johtaja, ilmatorjunnan tarkastaja

Eversti Sami-Antti Takamaa

Joukko-osasto Kouvola, Vekaranjärvi