Jääkäriprikaati on valmiudessa tukemaan tulvantorjunnassa

Jääkäriprikaati 25.4.2018 7.57
Tiedote

Jääkäriprikaati on 23.4. alkaen valmiudessa tukemaan Lapin ympäristö- ja pelastusviranomaisia tulvantorjunnassa tulvantorjuntaosastolla, joka koostuu virka-apuosastosta, veneryhmästä, työkoneryhmästä sekä jää- ja hyydepatojen räjäytyspartiosta.

Jääkäriprikaatin tulvantorjuntaosasto on virka-apuvalmiudessa 10.6. saakka.

Puolustusvoimat antaa virka-apua tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä lainsäädännön sekä viranomaisten yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Virka-apu on lähinnä jääpatojen räjäytystöitä, liikenteenohjausta sekä kalusto- ja materiaalitukea.

Virka-apupyynnön tulvantorjuntatyöhön tekee pelastusviranomainen. ELY-keskukset vastaavat tulvantorjuntaan varautumisesta, tiedottavat viranomaisia tulvariskistä ja antavat tulvantorjuntaan varautumisessa tarvittavat alueelliset ohjeet.