"Elämme vahvaa Maavoimien vuosikymmentä"

Maavoimien esikunta 20.11.2018 15.38
Uutinen

Jalkaväen vuosipäivän juhlaa vietettiin Mikkelissä 16. marraskuuta 2018. Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita jalkaväen sotilaita.

Suomessa jalkaväen perinteet alkavat jo vuodesta 1555. Tuolloin 18. päivänä marraskuuta vuonna 1555 perustettiin ensimmäinen täysin suomalainen jalkaväkijoukko-osasto eli tuon ajan lippukunta.

Mikkelissä vietetyn vuosipäivän ohjelmaan kuuluivat seppeleen lasku Jääkäripataljoona 7:n Savon jääkärien muistomerkille ja päiväjuhla.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi totesi puheessaan, että elämme vahvaa Maavoimien vuosikymmentä.

– Käytössämme ovat hyvät resurssit, joilla parannamme joukkojemme kohtaamistaistelukykyä, jalkaväen taistelijoiden varustusta ja tulivoimaa, operatiivista tulenkäyttöä, liikkuvuutta, panssarintorjuntaa ja johtamista. Tällä varmistamme, että maapuolustuksemme suorituskyky kantaa pitkälle 2020-luvulle.

Peltoniemi korosti, että jalkaväessä on aina ollut muutoshaasteita.

– Välineistöä, taktiikkaa, koulutusta ja operatiivista toimintaa on kehitetty ja kehitetään ajan vaatimusten ja käytössä olevien resurssien mukaisesti. Olemme kuitenkin aina pysyneet ajan hermolla ja kyenneet uudistamaan toimintaamme turvallisuusympäristön haasteiden mukaisesti. Tätä vuosikymmentä leimaa vahva valmiusnäkökulma, myös koulutusjärjestelmämme tuullaan uudistamaan edettäessä kohti 2020-lukua.

Päiväjuhlan kohokohta oli palkitseminen

Jalkaväen vuosipäivänä aselajilla oli tilaisuus huomioida ja palkita sellaisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet jalkaväen hyväksi. Parillisina vuosina valitaan vuoden jalkaväen kehittäjä ja parittomina vuosina vuoden jalkaväkiupseeri, opistoupseeri ja aliupseeri.

Vuoden 2018 jalkaväen kehittäjinä palkittiin kapteeni Pertti Kainulainen (kuvassa oikealla) ja insinööri Ilkka Ahokas (toinen vasemmalta) ovat useamman vuoden ajan tehneet ansiokasta jalkaväen tutkimusta.

Jalkaväen stipendillä palkittiin majuri Mika Jääskeläinen, kapteeni Teemu Virkkala, yliluutnantti Markus Matikainen, kapteeni Erno Salo ja yliluutnantti Miska Honkakoski. Jääskeläinen on tehnyt kiitettävää työtä jalkaväen tutkimusalan ja ohjesääntötyön hyväksi. Virkkala on tehnyt ansiokasta työtä jalkaväen ampumakoulutusoppaan kirjoittajana. Matikainen, Salo ja Honkakoski ovat kehittäneet ammuntojen vaara-alueen piirto-ohjelman, joka helpottaa ammuntojen suunnittelua ja parantaa palvelusturvallisuutta.

Jalkaväen ansioristi soljen kera myönnettiin toimitusjohtaja Juha Sarasmalle ansiokkaasta työstä jalkaväen hyväksi.

Jalkaväen tarkastajan numeroitu pöytästandaari Maavoimien leijonavaakunalla myönnettiin eversti (evp) Hannu Liimatalle, joka väitteli sotatieteen tohtoriksi 22.10.2018. Liimatan väitöskirjassa tuotettiin uutta tietoa suomalaisen jalkaväkitaktiikan kehittymisestä.

Lisäksi jalkaväen pöytästandaari myönnettiin seuraaville jalkaväen avaintehtävissä kiitettävästi toimineille upseereille: everstiluutnantti Janne Hakaniemi, everstiluutnantti Niko Hölttä, everstiluutnantti Mikko Saarelainen, komentaja Johan Tillander, everstiluutnantti Vesa Vainio, everstiluutnantti Jussi Viinamäki, everstiluutnantti Jami Virta, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi ja majuri Mika Saastamoinen.

Jalkaväen tarkastajan päiväjuhlassa pitämä puhe kokonaisuudessaan on luettavista tästä.