Kymi 218 -paikallispuolustusharjoituksen johtajan tervehdys

Karjalan prikaati 10.9.2018 13.28
Tiedote
Kymi 218 -paikallispuolustusharjoituksen johtajan tervehdys

Kymi 218 -harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä.

Harjoitustilanteena on hybridisodankäyntiä ja normaaliolojen häiriötilanteita. Toimintaympäristönä tulee harjoituksessa olemaan lentokenttä ja asutuskeskukset. Harjoituksessa toimitaan normaaliolojen toimivaltuuksilla. Vastuuviranomainen johtaa harjoitustilanteita ja muut viranomaiset tukevat

Painopisteellisesti harjoitus näkyy Vekaranjärven, Mikkelin, Savonlinnan ja Puumalan alueilla, joissa maavoimien paikallispuolustuksen joukkoja harjoitetaan ja viranomaisyhteistyötä toteutetaan.

Mikkelissä toiminta tapahtuu pääosin Puolustusvoimien harjoitusalueilla Karkialammella sekä lentokentällä. Savonlinnassa harjoitusalueena on lentokenttä. Harjoitukseen osallistuu 1400 sotilasta ja viranomaista, joista 300 palkattua henkilökuntaa ja viranomaisia, reserviläisiä 400 ja varusmiehiä 700. Harjoitukseen osallistuu viranomaisia ja henkilöstöä Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Utin jääkärirykmentistä, Ilmasotakoululta, Karjalan lennostosta, Kaakkois-Suomen rajavartiosta, Itä-Suomen aluehallintovirastosta, Itä-Suomen poliisilaitokselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä sekä Mikkelin ja Savonlinnan lentoasemalta.

Harjoituksessa on hyviä moniviranomaistilanteita, joissa päästään harjoittelemaan yhteistoimintaa. Tämän tyyppiset harjoitukset ovat tärkeitä. Taustalla on luonnollisesti merkittävä määrä normaaliolojen valmistelu- ja suunnittelutyötä eri viranomaisten omilla tahoilla. Mutta on tärkeää, että viranomaiset harjoittelevat yhdessä käytännön toteutusta vastuuviranomaisen johtamana ja muiden tukemana. Tällöin opitaan tuntemaan toisten toimintatavat, suorituskyvyt ja saadaan käytännön havaintoja ja kuinka yhteistoiminta onnistuu. Harjoittelun perusteella voimme kehittää omaa toimintaa sekä yhteistoimintaa jatkoa varten.

Toivotan kaikille harjoitukseen osallistuville varusmiehille, reserviläisille, henkilöstölle ja kaikille viranomaistahoille oikein hyvää ja turvallista harjoitusta. Harjoitellaan yhdessä, opitaan ja kehitetään sen perusteella meidän kaikkien omaa ja yhteistä toimintaa.

Eversti Arto Ikonen, Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, harjoituksen johtaja