Kymi 219 -paikallispuolustusharjoitus alkoi -johtajan tervehdys

Karjalan prikaati 9.9.2019 11.03
Tiedote
Eversti Arto Ikonen maastossa ja sotilasvarusteissa.
Eversti Arto Ikonen johtaa Kymi 219 -harjoituksen.

Eversti Arto Ikonen johtaa Kymi 219 -paikallispuolustusharjoitus Vekaranjärven, Kotkan ja Haminan alueella 9.-13.9.2019. Harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä.

Harjoitustilanteena on hybridisodankäynti ja normaaliolojen häiriötilanteet. Toimintaympäristönä harjoituksessa on asutuskeskukset ja satama ympäristöineen. Harjoituksessa toimitaan normaaliolojen toimivaltuuksilla. Vastuuviranomainen johtaa harjoitustilanteita ja muut viranomaiset tukevat.

Painopisteellisesti harjoitus näkyy Kotkan kaupungin ja Haminan alueilla, joissa Maavoimien paikallispuolustuksen joukot ja viranomaiset harjoittelevat.

Kotkan alueella toiminta tapahtuu pääosin Kymen lentokentän, Kantasataman ja Mussalon sataman alueella. Haminassa harjoitellaan varuskunnassa ja sen lähiharjoitusalueilla. Harjoitukseen osallistuu 1200 sotilasta ja viranomaista, joista 200 palkattua henkilökuntaa ja viranomaisia, reserviläisiä 400 ja varusmiehiä 600. Harjoitukseen osallistuu viranomaisia ja henkilöstöä Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Suomenlahden merivartiostosta, Kaakkois-Suomen rajavartiosta, Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kotkan kaupungilta ja HaminaKotka Satamasta.

Harjoituksessa on moniviranomaistilanteita, joissa harjoitellaan yhteistoimintaa. Taustalla on luonnollisesti merkittävä määrä normaaliolojen valmistelu- ja suunnittelutyötä. Mutta on tärkeää, että viranomaiset harjoittelevat yhdessä käytännön toteutusta vastuuviranomaisen johtamana ja muiden tukemana. Tällöin opitaan tuntemaan toisten toimintatavat, suorituskyvyt ja saadaan käytännön havaintoja ja kuinka yhteistoiminta onnistuu. Harjoittelun perusteella voimme kehittää omaa toimintaa sekä yhteistoimintaa jatkoa varten.

Toivotan kaikille harjoitukseen osallistuville varusmiehille, reserviläisille, henkilöstölle ja kaikille viranomaistahoille oikein hyvää ja turvallista harjoitusta. Harjoitellaan yhdessä, opitaan ja kehitetään sen perusteella meidän kaikkien omaa ja yhteistä toimintaa.

Eversti Arto Ikonen

Kymi 219 -harjoituksen johtaja