FI SV

Maavoimat kehittää johtamista ja reagointikykyä

Maavoimat 17.5.2018 12.28
Tiedote

Maavoimat kehittää seuraavien vuosien aikana toimintaansa. Etenkin johtamiseen, valmiuteen ja reagointikykyyn panostetaan.

Maavoimien johtamisen ja valmiuden lisäksi kehitetään etenkin varusmieskoulutusta, paikallispuolustusta sekä kansainvälistä yhteistyötä. Näiden kehittämisellä haetaan tehokkuutta myös tilahallintaan. Kehitystyöstä käytetään nimitystä Joukko-osasto 2021 -työ.

Työn tavoitteena on parantaa Maavoimien valmiutta ja reagointikykyä kaikissa valmiustiloissa. Kehittämisellä varmistetaan Maavoimien tehtävien ja valmiuden toteutuminen, asevelvollisten tehokas, nykyaikainen ja palvelusturvallinen koulutus sekä Maavoimien toiminnan kustannustehokkuus tulevaisuudessa.

Vaikutukset organisaatioon ja henkilöstöön

Maavoimien joukko-osastojen esikuntien rakennetta kehitetään uudelleen organisoimalla valmiuteen, toimeenpanoon ja johtamiseen tarvittavat rakenteet sekä henkilöstö. Muutoksella vähennetään johtamisen ja toimeenpanon viiveitä erilaisissa häiriötilanteissa normaali- ja poikkeusoloissa. Lisäksi joukko-osastojen välistä yhteistyötä lisätään ja joukko-osastojen sisällä työnjakoa ja organisaatiota kehitetään.

Kaikki muutokset tehdään nykyisen Maavoimien organisaation puitteissa, eli joukko-osastojen sekä aluetoimistojen lukumäärä ja sijainti säilyvät nykyisellään. Kehittämisellä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Henkilöstön tehtävät sen sijaan voivat vaihtua ja tehtävien sisältöön voi tulla muutoksia, kun organisaatiossa painotetaan valmiuden kehittämistä ja ylläpitoa. Myös tehtävien ja henkilöiden siirrot paikkakunnalta toiselle ovat mahdollisia. Siirrot tullaan toteuttamaan normaalin tehtävään määräämisen prosessin ja periaatteiden mukaisesti. Kaikki henkilöstöjärjestöt on informoitu asiasta suunnitteluprosessin aikana.

Muutokset tehdään vuoteen 2021 mennessä. Toteutettavien muutosten laajuus ja toteutusaikataulu vaihtelevat huomattavasti riippuen joukko-osastosta. Suurimmat muutokset ovat Sodankylä – Rovaniemi – Kajaani alueella Jääkäriprikaatin esikunnan pääosien siirtyessä Rovaniemelle. Lisäksi Kainuun prikaatista siirtyy henkilöstöä Rovaniemelle erillisen aikataulun mukaisesti.

Henkilöstön palveluspaikkakuntien muutoksissa noudatetaan hyvän työnantajan periaatteita ja jokaisen työntekijän tilanne käsitellään tapauskohtaisesti. Lisäksi käytössä ovat kaikki työajan joustoihin sekä palveluspaikkakunnan muutokseen liittyvät tukitoimet. Pohjoisessa ensimmäiset muutokset tehdään tilaratkaisujen valmistuessa Rovaniemellä vuonna 2019. Muissa joukko-osastoissa muutokset ovat vähäisempiä keskittyen pääosin esikuntarakenteiden uudelleen organisointiin ja ne toteutetaan vuosien 2019 – 2020 aikana.

Varusmieskoulutuksen kehittäminen

Varusmieskoulutusta kehitetään Puolustusvoimien Koulutus 2020- ohjelman mukaisesti ja se tulee vaikuttamaan toimintaan kaikissa varusmiehiä kouluttavissa joukko-osastoissa. Varusmiesten osaaminen ja henkilökohtainen halukkuus palvelustehtäviin ja -paikkoihin otetaan huomioon entistä paremmin ja koulutusta tehostetaan tarkastelemalla koulutusrakenteita. Teknologiaa tullaan hyödyntämään laajasti muun muassa opetusmenetelmissä ja -materiaaleissa.

Ohjelman mukaiset kokeilut alkavat Porin prikaatissa ja Kainuun prikaatissa jo saapumiserästä 2/18 ja jatkuvat sekä laajenevat saapumiserälle 1/19, jonka jälkeen tehdään päätöksiä uusimuotoisen koulutuksen täysimääräisestä käyttöönotosta