Maavoimat osallistui pioneerikoulutukseen Ukrainassa

Maavoimat 28.11.2019 13.05
Uutinen
kuva, jossa suomalainen sotilas kävelee maastossa kohti ukrainalaisia sotilaita

Maavoimien palkattua henkilökuntaa osallistui Länsi-Ukrainassa järjestettävään pioneerikoulutukseen 28.–31.10.2019 ja 4.–8.11.2019. Kahdelle erilliselle kurssille osallistui yhteensä viisi koulutettavaa Karjalan prikaatin Kymen pioneeripataljoonasta ja yksi koulutettava Maasotakoulun Pioneerikoulusta.

Osallistuminen on osa Puolustusvoimien kansainvälistä koulutusyhteistyötä sekä kahdenvälistä yhteistoimintaa Viron kanssa, joka myös lähetti henkilöstöään samaisille kursseille. Kurssit järjesti Ukrainan National Land Forces Academy ja Demining Center.

kuva, jossa miinoitettu-kyltti maastossa

Kurssien sisältö käsitteli pääosin Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen käytettyjä tavanomaisia ja improvisoituja räjähteitä ja ampumatarvikkeita. Opetuksen pääpaino oli asetettu jalkaväkeä vastaan käytettyihin ampumatarvikkeisiin ja räjähteisiin, mutta myös muita aselajeja sivuttiin opetuksessa.

Opetus toteutettiin osin luokkaopetuksena, jossa perehdyttiin Ukrainassa käytettyihin yleisimpiin ampumatarvikkeisiin ja räjähteisiin, sekä niiden toimintaperiaatteisiin. Osa kurssien sisällöstä toteutettiin käytännön harjoituksina koulutuskeskusten lähiharjoitusalueilla.

Kurssien ukrainalaisilla kouluttajilla oli myös käytännön kokemusta Ukrainassa käytetyistä välineistä ja niiden käyttötavoista, mikä koettiin kurssilaisten osalta erityisen mielekkääksi. Yhtenä tärkeimpänä oppina kursseilla koettiin erilaiset menetelmät, joissa tavanomaisia ampumatarvikkeita ja räjähteitä on käytetty normaalista poikkeavalla tavalla saaden niistä erityisesti raivaajia vastaan entistä vaarallisempia. Kursseilta saatu tekninen tieto uudemmista massatuotetuista ampumatarvikkeista koettiin myös hyödyllisenä.

Puolustusvoimien tehtävänä on aktiivisesti seurata, miten joukkojen ja välineiden käyttöperiaatteet ilmenevät nykyajan kriiseissä. Kursseilla hankittua tietoa ja kokemuksia jalkautetaan Puolustusvoimissa tulevaisuudessa niin varusmiesten kuin palkatunkin henkilöstön koulutukseen. Tätä kautta kehitetään merkittävästi myös normaaliolojen raivaamistehtäviin liittyvää virka-apuvalmiutta.