Mielenkiintoisia varusmiestehtäviä erikoisjoukkojen tukielementissä

Utin jääkärirykmentti 18.5.2018 12.55
Tiedote
Mielenkiintoisia varusmiestehtäviä erikoisjoukkojen tukielementissä
Helikopteriapumekaanikko työssään.

Korkeassa valmiudessa olevat Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona ja Erikoisjääkäripataljoona sekä Merivoimien Erikoistoimintaosasto tarvitsevat haastavien tehtäviensä toteuttamiseksi dynaamisen ja ammattitaitoisen tukiosan. Utin jääkärirykmentin Tukikomppanian varusmiehet yhdessä palkatun henkilöstön kanssa muodostavat Puolustusvoimien erikoisjoukkojen tukielementin.

Erikoisjoukkojen korkeat suorituskykyvaatimukset vaikuttavat suoraan myös tukielementin toimintaan. Tehtävät tulee kyetä käynnistämään nopeasti, missä tahansa päin Suomea. Erikoisjoukkojen toiminnalle on ominaista maa-, meri-, ja ilmaelementtien yhdistyminen tehtävien toteuttamisessa. Keskeisessä roolissa on helikopterien käyttö.

Viime vuosina Tukikomppanian henkilökunta ja varusmiehet ovatkin löytäneet itsensä tukitehtävistä aina Suomen eteläisimmästä saaristosta pohjoisimpaan Lappiin asti. Usein erikoisoperaatiot toteutetaan pimeään vuorokauden aikaan, joten myös tukielementin tulee kyetä toimimaan kaikissa valaistusolosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina.

Monipuolisia haasteita varusmiesajalle

Tukikomppaniassa palvelee varusmiehiä mielenkiintoisissa ja vaihtelevissa tehtävissä. Suurin osa varusmiehistä tulee kutsuntojen kautta, mutta osa erityistehtävistä täytetään erillisten hakumenettelyjen kautta.  Osa Tukikomppanian varusmiehistä saa kaiken koulutuksen Utin jääkärirykmentissä ja osalle annetaan peruskoulutus muissa joukko-osastoissa, joista heidät siirretään Uttiin erikoiskoulutuskauden tai johtajakauden alussa. Palvelusaika on 165, 255 tai 347 vuorokautta tehtävästä riippuen.

Huollosta on edustettuna laaja kirjo huollon eri toimialoja kuten kunnossapito, täydennys, lääkintä, talous ja ehkä merkittävimpänä kuljetus. Tukikomppanian kuljettajat suorittavat itsenäisiä ja vaativia kaluston siirtoja koko Suomen alueella. Laaja ammattipätevyyskoulutus ja monipuoliset tehtävät takaavat sopivasti haasteita motivaation ylläpitämiseksi. Saapumiserästä riippuen osalle varusmiehistä annetaan monipuolinen ajoneuvokoulutus johon kuuluvat mm. mönkijä- ja moottorikelkkakurssit.

Viestiaselajissa palvelevat varusmiehet saavat monipuolisen johtamisjärjestelmäkoulutuksen ja muodostavat keskeisen osan tukielementistä. Viestimiehet palvelevat kiinteässä yhteistoiminnassa rykmentin ammattiosaajien kanssa ja palaute kaikissa tilanteissa on välitön: viestin on kuljettava niin rauhan ajan harjoituksissa kuin poikkeusoloissakin.

Ehkä ainutlaatuisin Tukikomppanian varusmiesjoukoista ovat helikopteriapumekaanikot.  Apumekaanikkojen koulutus alkaa ilmavoimissa, josta joukko aikanaan siirtyy Utin jääkärirykmenttiin. Vapaaehtoisista koostuvan, tiukat valintakriteerit täyttävän joukon arki muodostuu lentoteknisestä koulutuksesta Helikopteripataljoonassa NH90- ja MD500-helikoptereiden parissa. Toisen keskeisen elementin muodostavat tukeutumistaktiikan harjoitukset, joissa keskitytään yhteistoimintaan helikoptereiden ja muiden tukiosien kanssa.

Toiminnan suojaamisesta vastaavat Tukikomppaniassa palvelevat sotilaspoliisit. Utin sotilaspoliisit harjoittelevat runsaasti erikoisjoukkojen vastaista toimintaa. Monet harjoituksista järjestetään kaksipuolisina taisteluharjoituksina, joissa sotilaspoliisihenkilöstö pääsee haastamaan itsensä etsiessään ammattisotilaina palvelevia erikoisjääkäreitä. Yhteistoiminta helikoptereiden kanssa korostuu näissäkin vaativissa harjoituksissa.

Tukikomppania osana Puolustusvoimien erikoisjoukkoja on haastava ja mielenkiintoinen palveluspaikka niin henkilökunnalle kuin varusmiehillekin. Vain harvassa suomalaisessa joukossa pääsee toimimaan yhtä monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä ja vaihtelevissa olosuhteissa.

Tarkemmin Tukikomppanian varusmiestehtävistä: http://maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti/varusmiehena-meilla

 

Kouvola, Utti