Monikansallinen koulutusviikko Libanonissa

Maavoimat 2.10.2017 13.14
Tiedote
Monikansallinen koulutusviikko Libanonissa

Yksi Libanonissa toimiva suomalaisen FCR-komppanian tehtävänä on kouluttaa paikallisia Libanonin armeijan (LAF) sotilaita. Alkusyksyn aikana FCR-komppania on järjestänyt LAF:n sotilaille muun muassa koulutusta taistelusta rakennetulla alueella.

Annettu koulutus perustuu samoihin tekniikoihin ja taktiikoihin, joita varusmiehille koulutetaan Suomessa.

– Koulutusympäristö vaati kuitenkin ensin kehittämistä. Suunnittelin tarvittavat elementit ja tilasin niiden rakentamisen. Ilman niitä emme olisi voineet järjestää laadukasta koulutusta libanonilaisille sotilaille. Myös seuraavat rotaatiot voivat hyödyntää samoja rakenteita, eli koulutuksen jatkuvuudelle on edellytykset. Yhteensä seinänpätkiä on nyt kolmisenkymmentä, ja ne ovat muunneltavissa. Niistä saa rakennettua tarvittaessa pienen talon, yliluutnantti Jari Lindholm kertoo.

Harjoitusviikon alussa asetettiin koulutukselle yhteiset tavoitteet. Aluksi koulutettiin aseen käsittelyä ja liikkumista rakennetulla alueella kolmen ja neljän hengen osastoissa. Koulutuksen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että kaikissa partioissa oli suomalainen sotilas apukouluttajana partion johtajan tehtävässä antamassa välitöntä palautetta jokaisesta suorituksesta.

Toisena päivänä kerrattiin edellisenä päivänä opitut tekniikat ja siirryttiin harjoittelemaan rakennuksen sisällä taistelemista, aluksi partiokokoonpanossa. Osaamisen karttuessa siirryttiin ryhmäkokoonpanoon. Kun riittävä osaaminen saavutettiin koulutuksen erillisissä osioissa, siirryttiin kokonaissuorituksiin.

– Painotimme sitä, että meidän tapamme taistella rakennetulla alueella on vain yksi esimerkki. Käytetyt tekniikat ja taktiikat tulee aina sopeuttaa ympäristön, tehtävän, yleistilanteen ja mahdollisen vastustajan toimintatavan mukaan. Loppujen lopuksi LAF:n joukkueenjohtaja päättää itse, millä tavalla itse kouluttaa tällä viikolla opittuja asioita muille LAF-sotilaille, Lindholm toteaa.

Koulutusviikolla libanonilaisen ryhmän mukana kulki aina muutama suomalainen sotilas oppaina myös iltaisin. Näin kumpikin kansallisuus sai tilaisuuden tutustua yhteistyökumppanin kulttuuriin.

– Olemme täällä tukemassa paikallista armeijaa ja tämä on yksi keino välittää heille tietoa ja osaamista. Iltaisin yhdessä vietetty aika opetti molemmille kansalaisuuksille paljon toisen osapuolen kulttuurista ja toimintatavoista.