Operaatio ALTHEA - yli 20 vuotta sodan päättymisestä

Maavoimat 5.7.2016 16.15
Tiedote

Daytonin rauhansopimus lopetti kolme ja puoli vuotta kestäneen Bosnian sodan 14.12.1995 ja samalla YK:n UNPROFOR rauhanturvaoperaatio vaihtui Naton johtamaksi IFOR:ksi. Pitkäjänteinen työ pysyvän rauhan ja yhteiskunnan jälleenrakentamiseksi jatkuu nyt 20 vuotta myöhemmin EU:n johtamassa ALTHEA operaatiossa.

EUFOR ALTHEA on EU:n johtama monikansallinen operaatio Bosnia ja Herzegovinassa. Operaation tavoitteina ovat turvallisuuden ja vakauden säilyttäminen alueella sekä paikallisten asevoimien (AFBiH) suoritus- ja yhteisoperointikyvyn lisääminen. Suorituskyvyn rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa paikallisten joukkojen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä luonnononnettomuuksien jälkihoidon tukemiseen. Operaation kahdeksasta suomalaisupseerista viisi työskentelee EUFOR:n esikunnassa Sarajevossa eri osastoilla, kaksi EU:n Staff Groupissa Monsissa Belgiassa ja yksi EU:n Command Elementissä Napolissa.

EUFOR:n järjestämä koulutus tukee myös suoraan paikallista väestöä erityisesti pioneerikoulutuksen muodossa. Vuoden 2014 tulvatuhojen jälkeen paikallinen pioneeripataljoona on EUFOR:n kouluttajien tukemana rakentanut yhteensä kahdeksan siltaa eri puolille maata helpottaen tuhansien paikallisten siviilien päivittäistä elämää. Kuluvana vuonna Yhdysvaltalaisten lahjoittamilla rakennusvälineillä ja EUFOR:n kouluttajatiimien opastuksella on jo parannettu AFBiH:n kasarmien varastointi- ja koulutusmahdollisuuksia.

EUFOR tukee ja seuraa myös alueen miinanraivausta ja räjähdetietoisuuskoulutusta sekä Jugoslavian armeijan vanhojen aseiden ja ampumatarvikkeiden hävittämistä. Miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden aiheuttamat vuosittaiset kuolemantapaukset ovatkin vähentyneet maassa huomattavasti. Työtä riittää kuitenkin edelleen tällä saralla.

Vanhojen aseiden ja ampumatarvikkeiden hävittäminen on tärkeää pyrittäessä estämään aseiden joutumista vääriin käsiin. Ase- ja ammusvarastojen vartiointitarpeen vähentyessä voidaan paikallisten asevoimien vähiä resursseja käyttää tehokkaammin koulutukseen. Varastoissa olevan materiaalin suuresta määrästä ja vajavaisista hävittämisresursseista johtuen kestää kuitenkin vielä useita vuosia ennen kuin ylijäämämateriaalin tilanne on toiminnallisesti järkevällä tasolla.