Puolustusvoimien helikopterien kevään pimeälentokausi alkaa 18.1.2016

Utin jääkärirykmentti 18.1.2016 16.03
Tiedote

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan vuoden 2016 pimeälentoharjoitukset alkavat maanantaina 18. tammikuuta. Viikoille 3, 4, 5, 8, 9, 14 ja 16 ajoittuvat koulutuslennot keskittyvät pääosin Kymenlaaksoon. Pimeälentoharjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun.

Pimeälentokoulutus toteutetaan NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla. Koulutuslennoissa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään myös maastolaskuja. Lentojen aikana saatetaan käyttää valonheittimiä, joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Lennot keskittyvät noin 100 kilometrin säteelle Utin lentokentästä ja osa niistä suuntautuu eteläiselle merialueelle. Koulutusviikkoina lentotoiminta alkaa maanantai-iltaisin ja se päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot ajoittuvat kello 16 ja 03 välille.

Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toiminta pääosin harvaan asutuille alueille. Lentokenttien lähialueilla noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Pimeälentokoulutuksen lisäksi helikopterit osallistuvat puolustusvoimien sotaharjoituksiin, joihin liittyvä lentotoiminta voi olla ympärivuorokautista ja poiketa pimeälentokoulutuksen toiminta-alueesta.

Utin jääkärirykmentti tiedottaa mahdollisista muutoksista pimeälentokoulutuksen aikatauluihin joukko-osaston internetsivuilla.