Tankkimiehen röyhkeydellä ja ilmatorjuntamiehen tarkkuudella

Karjalan prikaati 19.5.2018 20.49
Uutinen
Tankkimiehen röyhkeydellä ja ilmatorjuntamiehen tarkkuudella

Panssaroituihin joukkoihin kuuluminen tarkoittaa sitä, että nopeus, tuli ja liike ovat avainasemassa taistelukentällä. Tähän lukeutuu myös Panssariprikaatin motto: ”Iske ja murra!”. Katso video https://www.facebook.com/KarjalanPR/videos/2223733967858123/

Peruskoulutuskauden jälkeen ilmatorjuntapanssarivaunujoukkueeseen (90) valituilla alkoi kalustokurssi, johon kuului perehtyminen joukkueen kalustoon. Kalustokurssi kesti yhteensä 15 viikkoa. Kalustokurssilla aikaa kului eniten luokassa teoriaopiskeluun sekä vaunuhallilla asejärjestelmän kokonaisuuksiin perehtymiseen. Ensimmäisen kolmanneksen aikana varusmiehistä valittiin joukkueen tehtäviin ajajat, ampujat sekä vaununjohtajat. Vaununjohtajilla sekä ajajilla alkoi erityislupatutkintokoulutus vaunukorttia varten, ampujilla samanaikaisesti ohjelmassa oli yksityiskohtaisempi koulutus asejärjestelmään. Kalustokurssin viimeisen kolmanneksen alkaessa vaununjohtajista valittiin kaksi oppilasta panssarireserviupseerikurssille.

Panssarireserviupseerikurssi käydään Parolannummella, mistä johtuen upseerioppilailla ei ollut pitkä muuttomatka uuteen perusyksikköön. Reserviupseerikurssi kesti kokonaisuudessaan 14 viikkoa. Kurssille saapui uusia upseerioppilaita ympäri Suomea, jotka olivat erikoistuneet panssarijoukkoihin. Kurssilla panssari-ilmatorjuntalinjan oppilaiden opetuksen pääpaino oli ilmatorjuntakoulutuksessa, mutta myös panssarijääkärijoukkueenjohtajan toiminta tuli enemmän kuin tutuksi. Panssarireserviupseerikurssi on pieni ja kaikki oppilaat eri aselajeista ovat erittäin tiiviissä yhteistyössä koko kurssin ajan. Tämä takaa myös erittäin yksilökohtaisen sekä monipuolisen koulutuksen. Kurssin aikana käytiin myös perinteinen partiotaitokilpailu, jossa koeteltiin yksilön sekä ryhmän välistä yhteistoimintaa. Partiotaitokilpailu lisäsi kurssihenkeä, jolloin 14 viikkoa sujui nopeasti hyvien ystävien kanssa.

Kotiyksikköön paluu reserviupseerikokelaana oli muista hieman poikkeava, koska palasimme samaan tupaan samojen palveluskavereiden kanssa, jotka olivat olleet kanssamme kalustokurssin alusta saakka. Tästä johtuen emme "saaneet" uusia alaisia johdettaviksemme. Upseerikokelasaika on joskus erittäin haastavaa ja etenkin vertaisjohtamisen takia meillä upseerikokelailla on tullut tarpeen opitut syväjohtamisen kulmakivet. Olemme kehittyneet vajaan vuoden aikana niin johtajina kuin ihmisinä tulevaa varten.

Harjoituksia kuluneen vajaan vuoden aikana on ollut noin 80 vuorokautta, joita on käyty ympäri Suomea. Tähänastisen palveluksen aikana tutuksi on tullut Parolannummen lähiharjoitusalueet, Niinisalon harjoitusalue, jossa osallistuimme viime viikolla Nuoli18 -harjoitukseen, Uusimaa17 harjoitus Etelä-Suomessa, tuleva koitos Pohjoinen18 -harjoitus Rovajärvellä sekä Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue, jossa on käyty jo neljä kertaa. Joukkueemme on osa Porin prikaatin valmiusyksikköä, johon kuuluu myös muita panssaroituja joukkoja Panssariprikaatista. Kovapanosammuntoja tähänastisen palveluksen aikana on ollut kolme kertaa, jotka ovat aina olleet ainutlaatuisia kokemuksia.

Lohtajalla on tullut vietettyä yhteensä noin 30 vuorokautta, joten harjoitusalue on erittäin tuttu. Lohtajalla vaunujoukkue suorittaa tällä viikolla kovapanosammuntoja ilmaan sekä harjoittelee toimintaa osana ilmapuolustuksen kokonaisuutta. Onnistumisen Lohtajalla takaa myös sotilaskoti sekä koko Suomen harjoitusalueiden parhaimmat saunomismahdollisuudet.

Upseerikokelaana, joukkueenjohtajan roolissa eivät tehtävät aina ole helppoja. Pitää pystyä olemaan joustava ja samanaikaisesti täsmällinen. On hetkiä, jolloin täytyy tehdä päätöksiä, jotka voivat jälkeenpäin osoittautua kehnoiksi. Kaikesta huonostakin on pyrittävä löytämään aina jotain positiivista ja tällä joukolla rakentava palaute on osoittautunut varmaksi jatkuvan kehittymisen avaimeksi. Kokelasaika on osoittanut, että parempaa johtajakoulutusta ei näin nuorena muualta kuin Puolustusvoimista saa. Täten ei voi kuin suositella reserviupseerikurssin suorittamista panssaroiduissa joukoissa.

Asiat ilmatorjuntapanssarivaunujoukkueessa (90) tehdään aina tankkimiehen röyhkeydellä, sekä ilmatorjuntamiehen tarkkuudella.

Lohtajaterveisin,Ilmatorjuntapanssarivaunujoukkueen (90) upseerikokelaat Juho Kattainen ja Joni Laurila.

Helsingin ilmatorjuntapatteriston komentaja, everstiluutnantti Kai Naumanen seurasi ammuntoja. -Ilmapuolustusharjoituksessa 1/18 toteutettiin myös ilmatorjuntapanssarivaunujoukkueen90 ilma-ammunnat ns. "kovilla" ampumatarvikkeilla.

Panssariprikaatin Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentaja, everstiluutnantti Kai Naumanen.

-Varusmiehet ampuivat kolmella vaunulla kolmen päivän aikana lähes 2000 kranaattia erilaisiin haastaviin ampumatilanteisiin, joissa käytettiin erityyppisiä maalilennokkeja. Ammunnat sujuivat suunnitelman mukaan aurinkoisten kelien suosiessa ja voidaan todellakin todeta, että joukkueen kyky käsitellä sekä käyttää kovia ampumatarvikkeita kehittyi harjoituksen aikana huimasti. Joukkueen suorituskyvyn näkökulmasta suoritetuilla ilma-ammunnoilla on keskeinen merkitys, sanoo Naumanen.

Katso video: https://www.facebook.com/KarjalanPR/videos/2223733967858123/
 

 

 

Joukko-osasto Kouvola, Vekaranjärvi