Ulkopuolisten pääsyä Santahaminaan rajoitetaan

Kaartin jääkärirykmentti 13.3.2020 16.46
Tiedote

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Puolustusvoimat rajoittaa 12.3.2020 pääesikunnan päällikön päätöksellä ulkopuolisten toimintaa varuskunta-alueillaan ja toimipisteillään.

Kaartin jääkärirykmentti, osana Puolustusvoimia, rajoittaa ulkopuolisten liikennettä Santahaminan saarella seuraavasti:

  • Varusmiesten vieraiden/läheisten pääsy Santahaminaan on kielletty.
  • Sidosryhmien, kerhojen, yhdistysten tms. kokoontuminen toteutetaan luvanvaraisena. Vuosikokouksiin, kevätretkiin, TYHY-tapahtumiin ja vastaaviin tulee anoa erillinen lupa varuskunnan päälliköltä. 
  • Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston käyttö on kielletty ulkopuolisilta.
  • Maanpuolustuskorkeakoululle suunnatut vierailut on peruttu.

Edellä mainitut poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista lisätoimenpiteistä ja muutoksista ohjeistuksessa tiedotetaan tilanteen mukaisesti.