Paikallispuolustus Pohjoinen 1
Vastapainoa siviilimaailmaan

Jääkäriprikaati 3.3.2016 13.20
Tiedote

Petri Hietalalle maakuntakomppaniaan kuuluminen on luontainen asia.

Hietala on ollut mukana paikallisjoukkojen toiminnassa yli kymmenen vuotta. Alkuun toiminta oli lähinnä viranomaisyhteistyötä, mutta nykyään pääpaino toiminnassa on siirtynyt selkeästi sotilaalliselle puolelle.

-Maakuntakomppaniassa toimiminen on tietynlainen velvollisuus tai kutsumus. Koen, että tuon tällä tavalla oman korteni kekoon. En ole mitenkään fanaattinen, enkä harrasta aseurheilua, mutta tämä on vain jotenkin luontainen asia, totesi Hietala.

Petri Hietala kertoi Lapin maakuntakomppaniassa toimimisen olevan hyvä vastapaino siviilimaailmaan ja sitoutuminen kannattaa.

-Meillä on tiivis hyvä saman henkinen porukka ja toiminnassa pääsee monenlaisiin tehtäviin taistelutovereiden kanssa. Harjoituksissa pääsee haastamaan itseään hyvän henkilökunnan ohjauksessa ja joutuu opettelemaan uuden kielen ja toimintatavat. Kaiken lisäksi tästä vielä maksetaankin.

-Tämä kertausharjoitus on ollut haasteellinen ja vastannut odotuksia; uutta asiaa ja uusia tilanteita on tullut. Taisteluammunnat ja itsensä haastaminen ovat parhaita asioita harjoituksessa. Tekemisen ja työn meininki on hioutunut vuosien aikana lähes saumattomaksi yhteistyöksi.

Lapin maakuntakomppania kertausharjoituksessa

Lapin maakuntakomppanian kertausharjoitus on yksi osa Paikallispuolustus Pohjoinen 1 -harjoitusta, joka järjestetään 29.2.–4.3.2016 Rovajärven alueella.

Lapin maakuntakomppaniaan on sijoitettu vajaa kolmesataa reserviläistä, heistä sitoumuksen antaneita on noin 70. Jatkossa tullaan myös kaikki Ylä-Lapin maakuntakomppaniaan sitoumuksen antaneet sijoittamaan Lapin maakuntakomppaniaan ja kaikki sitoumukset uusitaan.

Lapin maakuntakomppania on yksi osa paikallispataljoonaa ja yksi maakuntakomppanian joukkue on nimikkeellä virka-apujoukkue.

-Jatkossa on tavoitteena harjoituttaa maakuntakomppanian osia myös viranomaisyhteistyöhön vastaavassa harjoituksessa ja mahdollisesti osallistua jollain tavoin myös viranomaisyhteistyöammuntaan, kertoi kertausharjoituksen johtaja majuri Arto Lilja.

Lapin maakuntakomppanian joukot saapuivat harjoitusalueelle maanantai-iltana ja majoitustelttojen pystytys venyi pitkälle aamuyöhön. Lumen syvyys on alueella yli metrin ja telttapaikkojen kaivaminen työlästä.

Majuri Arto Lilja kertoi, että tässä harjoituksessa harjoitellaan niitä tehtäviä, jotka ovat todennäköisesti myös kovia sodanajan tehtäviä. Tehtäviä ovat kohteen suojaus, joukkueen puolustukseen ryhmittyminen ja isku kohteelle. Keskeisin tehtävä on kohteen suojaus ja toiminta erikoisjoukkoja vastaan. Maalijoukkue kuvaa harjoituksessa erikoisjoukkoja, jotka pyrkivät tuhoamaan maakuntakomppanian suojaamia kohteita.

-Harjoituksessa on mukana Lapin maakuntakomppaniasta komentojoukkue, kaksi jääkärijoukkuetta, kranaatinheitinjoukkue ja osin huoltojoukkue. Kaksi jääkärijoukkuetta puuttuu, koska resurssit eivät tällä kertaa riittäneet koko maakuntakomppanian kouluttamiseen. Poistuma oli iso, mutta onneksi siihen jonkin verran varauduttiin käskytyksessä, kertoi maakuntakomppanian kertausharjoituksen johtaja, majuri Arto Lilja.

Joni Ikäläinen antoi sitoumuksen Lapin maakuntakomppaniaan vuosi sitten, koska halusi päästä mukaan toimintaan samanhenkisten reserviläisten kanssa.

-Liityin maakuntakomppaniaan, koska minua ei kutsuttu kertausharjoituksiin ja halusin päästä mukaan toimintaan verestämään armeijassa oppimiani taitoja. Parasta tässä harjoituksessa on ollut ehdottomasti tämä meidän telttaporukka, meillä on ollut aivan mahtavaa.

Lapin maakuntakomppania – paikallispataljoonan "keihään kärki"

Maavoimien uudistuneen taistelutavan oleellisena osana on paikallispuolustuskonsepti. Konseptin mukaiseen paikallispataljoonaan kuuluu maakuntakomppania, jota voidaan pitää paikallispataljoonan "keihään kärkenä". Maakuntakomppanian päätehtävät ovat kohteiden suojaus ja aluevalvonta.

Paikallispataljoonan joukoista maakuntakomppania soveltuu parhaiten normaaliolojen ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin. Maakuntakomppaniaa voidaan käyttää myös erikoisjoukkojen vastaiseen toimintaan ja taistelutehtäviin.

Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti tehtäviin soveltuvia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä. Reserviläiset sijoitetaan pääosin oman asuin maakuntansa alueella toimivaan maakuntakomppaniaan, jolloin heidän paikallistuntemusta voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Sitoutuminen

Paikallisjoukkojen perustamisen yhtenä tavoitteena on ollut reservin motivaation ylläpitäminen tarjoamalla sitoutumishalukkaille reserviläisille mahdollisuus kiinnostaviin tehtäviin ja toimintaan. Sitoumuksen tehneet sijoitetaan maakuntakomppaniaan ja heitä käytetään tarvittaessa nopeasti esimerkiksi virka-aputehtäviin.

Sitoumuksen tekeviltä edellytetään:

• Varusmiespalveluksen suorittamista

• Hyvää kansalaiskuntoa

• Kohtuullista fyysistä kuntoa; vuosittain Cooper-testitulos vähintään 2400m ja lihaskuntotesti suoritettu

• Kolmen vuoden sitoutumista Puolustusvoimien järjestämiin harjoituksiin.

Sitoumuksen tehneille tarjotaan:

• Sijoitus aktiivisessa maakuntajoukossa

• Vuosittaista harjoitustoimintaa ja fyysisen kunnon testausta

• Koulutusta normaaliajan häiriötilanteisiin ja kriisiajan tehtäviin

• Henkilökohtainen maastovaatetus ja suojavarustus

Lapin maakuntakomppanian koulutus on alkanut vuonna 2007. Alkuaikoina koulutuksen painopiste oli sotilaan perustaitojen ja kaluston osaamisen kehittämisessä. Lapin maakuntakomppania työn tuloksissa heijastuu kunnioitus sotiemme veteraaneja ja heidän työtään kohtaan.

Vuosina 2009 - 2014 painopisteenä oli ylempien johtoportaiden käskemä viranomaisyhteistyöhön liittyvä koulutus. Sotilaallisia taitoja harjoitutettiin myös, mutta resurssien vähyydestä johtuen pääosa harjoituksista liittyi viranomaisyhteistyöhön. Vuonna 2015 painopiste siirtyi jälleen sotilaallisen osaamisen kehittämiseen ja erityisesti paikallispuolustuskonseptin mukaisiin tehtäviin.

Vuonna 2016 koulutuksen pääteemoina ovat komppanian suunnitelmien laatiminen, kohteen suojaus sekä taisteluvälineiden käsittely ja ammunnat. Koulutussuunnitelma muodostaa pidempiaikaisen jatkumon osaamisen kehittämisessä, jolla jatkuvasti kehitetään maakuntakomppanian suorituskykyä sekä tarjotaan mielenkiintoista koulutusta aktiivisille reserviläisille.

Jääkäriprikaatin johtama Paikallispuolustus Pohjoinen 1 -harjoitus järjestetään 29.2.–4.3.2016 Rovajärven alueella.

Harjoitus liittyy Maavoimien paikallispuolustusharjoitusten kokonaisuuteen. Maasotakoulun johtama Paikallispuolustus Itä 1 -harjoitus ja Kaartin jääkärirykmentin johtama Paikallispuolustus Länsi 1 -harjoitus järjestetään 7.-11.3.2016 Kaakkois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla ja Hämeenlinnassa. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 2100 henkilöä, joista varusmiehiä on noin 1000 ja reserviläisiä 800.

Paikallispuolustus Pohjoinen 1 -harjoitukseen osallistuu joukkoja Jääkäriprikaatista, Kainuun prikaatista ja Lapin lennostosta, reserviläisiä Lapin maakuntakomppaniasta sekä poliisin ja Lapin rajavartioston henkilöstöä, yhteensä noin 500 henkilöä.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää reserviläisten, varusmiesten ja henkilökunnan osaamista paikallisjoukkojen eri tehtävissä, joita ovat muun muassa paikalliset valvonta- ja suojaustehtävät sekä viranomaisyhteistyö.